Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Systemteknik

Modellering, analys och styrning av dynamiska system.

Om oss

Bild på en bil och kamera

Dynamiska system är en del av vår vardag, och vi är i allt större grad beroende av att dessa fungerar ändamålsenligt, tillförlitligt, säkert och energisnålt. Systemteknik handlar om att beskriva och analysera egenskaper hos dynamiska system, samt att därigenom hitta sätt att modifiera systemen och styra dessa så att de får önskad beteende. Verklighetens system har ofta föränderliga egenskaper och tillgänglig information om systemen är ofta begränsat och osäker. På avdelningen för Systemteknik forskar vi på metoder för att bestämma modeller för signaler och dynamiska system som fångar deras viktigaste egenskaper och som ger effektiva metoder för att utvinna information. Vi forskar på lösningar till problem inom tillämpningsområden så som medicin, vattenrening, kommunikation och navigering.

Uppdaterad  2024-02-13 15:45:27 av Niklas Wahlström.