Skip to main content
Department of Information Technology

Technical reports

Div. of Vi3

 1. Artificial intelligence, robotisation and the work environment: Literature review. Åsa Cajander, Bengt Sandblad, and Magdalena Stadin. Swedish Agency for Work Environment Expertise, 2022. (External link).
 2. A workflow for high-throughput screening, data analysis, processing, and hit identification. Catherine S. Hansel, Schayan Yousefian, Anna H. Klemm, and Jordi Carreras-Puigvert. 2020. (External link).
 3. Digital spetskompetens – den nya renässansmänniskan: Genomlysning, definition, prognosverktyg och rekommendationer för framtida utveckling. Jan Gulliksen, Åsa Cajander, and Mattias Wiggberg. Tillväxtverket och Universitetskanslerämbetet, 2020. (External link).
 4. Vad är det trafikledarna gör som automationen inte klarar?: Tågtrafikstyrning med människan i centrum. Anders Arweström Jansson. KAJT-rapport, Uppsala universitet, 2017. (fulltext).
 5. Journal via nätet: delaktighet för patienterna och oro hos personalen. Åsa Cajander and Rose-Mharie Åhlfeldt. Inera-rapport, Inera AB, Stockholm, 2016. (fulltext).
 6. Framtida tågtrafikstyrning: Sammanfattande forskningsrapport. Slutrapport från FOT-projektet. Arne W Andersson, Bengt Sandblad, Simon Tschirner, and Anders Jansson. 2015.
 7. Topological clustering guided document binarization. Kalyan Ram Ayyalasomayajula and Anders Brun. Svenska Sällskapet för Automatiserad Bildanalys, 2015. (fulltext).
 8. Cancerpatienter och användningen av journal via nätet. Hanife Rexhepi, Åsa Cajander, Rose-Mharie Åhlfeldt, and Isto Huvila. Technical Report nr HS-IIT-TR-15-003, Högskolan i Skövde, 2015. (fulltext).
 9. Experiments on Large Scale Document Visualization using Image-based Word Clouds. Tomas Wilkinson and Anders Brun. Technical report / Department of Information Technology, Uppsala University nr 2015-022, 2015. (fulltext).
 10. Utvärdering av förändringar i trafikledarnas beslutsfattande: Delrapport I: Den svenska ansatsen till kontrollstrategier i ett nutidshistoriskt och vetenskapligt internationellt perspektiv. Anders Jansson. KAJT-rapport, Uppsala, 2014.
 11. Ekonomiadministratörernas IT-relaterade arbetsmiljö vid Uppsala universitet: En kortfattad rapport från KiA-projektet. Åsa Cajander, Thomas Lind, Gerolf Nauwerck, Britta Nyberg, and Bengt Sandblad. Technical report / Department of Information Technology, Uppsala University nr 2014-003, 2014. (fulltext).
 12. Checklista för god arbetsmiljö vid datorstött arbete. Bengt Sandblad. Technical report / Department of Information Technology, Uppsala University nr 2013-027, 2013. (fulltext).
 13. Multi-resolution Cervical Cell Dataset. Patrik Malm. External report (Blue series) nr 37, Centre for Image Analysis, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden, 2013. (fulltext).
 14. Förstudierapport: Införande av verksamhetsstödjande IT-system. Problem, effekter och nytta. Thomas Lind, Fredrik Brattlöf, Åsa Cajander, Bengt Sandblad, Bengt Göransson, and Anders Jansson. Technical report / Department of Information Technology, Uppsala University nr 2013-024, 2013. (fulltext).
 15. Evaluation of the Uppsala University ROLE Prototype. Thomas Lind and Mikael Laaksoharju. Department of Information Technology Division of Visual Information and Interaction Uppsala University,, 2012. (fulltext).
 16. Det är pedagoger som bryr sig om vårt barn: En studie av påverkande faktorer vid föräldrars val av förskola. Anette Löfström. 2012. (fulltext).
 17. Short Descriptions of International Journals on Image Processing and its Applications. Gunilla Borgefors (editor). Internal report (Yellow series) nr 50, 2012.
 18. "Det är ett verktyg vi ska arbeta med": En studie av arbetet med Vision 2030 och Tillsammansmodulerna, delrapport 2. Anette Löfström. Nationellt IT-användarcentrum (NITA), Uppsala, 2011. (fulltext).
 19. Om nya kontaktmönster i arbetslivet: SMS, chatt, e-post och telefoni – När används vad?. Håkan Selg. Technical report / Department of Information Technology, Uppsala University nr 2011-021, 2011. (fulltext).
 20. Om nya kontaktmönster i arbetslivet: Facebook, LinkedIn, Twitter. Håkan Selg. Technical report / Department of Information Technology, Uppsala University nr 2011-031, 2011. (fulltext).
 21. Slutrapport UsersAward2<em></em>: utvecklad kvalitetssäkring av IT-användning. Nils-Göran Olve, Ove Ivarsen, Torbjörn Lind, Yngve Sundblad, Bengt Sandblad, and Åke Walldius. 2011. (fulltext, fulltext).
 22. Kylberg Texture Dataset v. 1.0. Gustaf Kylberg. External report (Blue series) nr 35, Centre for Image Analysis, Swedish University of Agricultural Sciences and Uppsala University, Uppsala, 2011. (External link, fulltext).

Updated  2022-10-03 11:11:19 by Elisabeth Wetzer.