Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Om institutionen

IT-institutionen bedriver utbildning och forskning inom datavetenskap och informationsteknologi i vid mening.

Kort fakta

Siffror som illustrerar institutionen för informationsteknologi, den fjärde största institutionen vid Uppsala universitet.

  • Omsättning ca 306 miljoner (2021)
  • Runt 5500 studenter årligen
  • 9 program per läsår på kandidat- och masternivå
  • totalt 168 kurstillfällen per läsår
  • 131 lärare och forskare varav 39 professorer (2021)
  • 84 aktiva doktorander (2021)
  • 19 doktorand- och 1 licentiatexamen (2021)
  • ca 300 personer har institutionen som arbetsplats (fjärde största vid UU)

Utbildning och forskning av internationell toppkvalitet!

Institutionen för informationsteknologi bedriver utbildning och forskning inom datavetenskap och informationsteknologi i vid mening. Vi täcker en mängd frågeställningar, från konstruktion av datorsystem, via programmering av datorer, lagring och hantering av data, till informationsutvinning och metoder för användning av datorer i olika sammanhang. Verksamheten är grupperad i fem teman: beräkningsvetenskap, datalogi, datorteknik, systemteknik samt visuell information & interaktion. Vart och ett av dessa teman är i sig ett omfattande ämnesområde, där vi både bedriver grundforskning och har projekt med kopplingar till tillämpningar inom exempelvis teknik, biologi, medicin, ekonomi, och psykologi. Den breda vetenskapliga förankringen speglas i ett stort antal samarbeten över olika akademiska discipliner samt med näringsliv och offentlig sektor.
Förutom forskningen och undervisningen har institutionen uppdraget att vara värd för "Swedish National Infrastructure for Computing" (SNIC), som samordnar nationella resurser för högpresterande datorsystem och datalagring fördelade över lokala centra vid sex svenska lärosäten. Dessutom är institutionen värd för Uppsalas lokala SNIC-centrum, UPPMAX.

Uppdaterad  2022-06-09 10:16:17 av Victor Kuismin.