Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Ångström Academy

Innovationsstipendier
ÅMA och Innovationsstiftelsen vill stödja samarbeten mellan akademi och industri samt utveckling av forskningsidéer som har kommersiell potential. Ett antal stipendier på totalt 50 kkr kommer att delas ut till doktorander och examensarbetare vid Ångströmlaboratoriet/UU som bedrivit forskning och utvecklat idéer som bedöms ha kommersiell potential eller tillämpbar relevans för den industri som arbetsinsatsen eventuellt utförts i samarbete med. Stipendiet är personligt.
Beslutsgång
Ansvarig handledare, examinator eller ämnesgranskare nominerar kandidater, en kommitté med representanter från ABB, Sandvik, Uddeholm, Vattenfall och UU föreslår bland de nominerade ett antal stipendiater. Styrelsen för Innovationsstiftelsen vid Handelsbanken Uppsala City (Innovationsstiftelsen) tar slutgiltigt beslut kring de utsedda stipendiaterna. Stipendieutdelning äger rum den 12 maj kl 12-13 i Häggsalen, Ångströmlaboratoriet.
Bakgrund
Innovationsstipendierna har instiftats av Innovationsstiftelsen vid Handelsbanken Uppsala City. Genom att lämna bidrag till tidig forskning och utveckling av idéer vid Uppsala universitet som bedöms ha kommersiell potential vill stiftelsen främja vetenskaplig forskning och utveckling i näringslivet.
Ångström Academy och Innovationsstiftelsen vid Handelsbanken Uppsala City
Ångström Academy (ÅMA) är en enhet inom Uppsala universitet Innovation som bl.a. drivs med stöd av Vinnovas Nyckelaktörsprogram. ÅMA har en speciellt utsedd styrgrupp som leder arbetet kring Innovationsstipendiet. Innovationsstiftelsen vid Handelsbanken Uppsala City har bildats genom samarbete mellan Handelsbanken och Uppsala Universitet Holding AB.

Uppdaterad  2016-02-04 11:33:17 av Anneli Folkesson.