Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Att söka till senare del av kandidatprogrammet i datavetenskap

Ansökan till senare del av ett program innebär att söka direkt till en senare termin än den första (ansökan till programmets start görs genom antagning.se). Reglerna för antagning står i programmets utbildningsplan (se nedan).

Rent praktiskt söker man till senare del på en blankett, som du får av studievägledaren för programmet tillsammans med en preliminär bedömning av din bakgrund, vilken termin du bör söka till, och vilka kurser du bör läsa under den terminen för att uppfylla antagningsreglerna. Blanketten skickas sedan till institutionen där programansvarig antingen tillstyrker eller avstyrker ansökan. Till sist fattar en utbildningsledare på fakulteten det formella beslutet.

Sista dag för ansökan till en hösttermin är 15 april, men din ansökan kan kompletteras fram till och med den 1 juni. Man kan även göra en sen anmälan fram tills dess, men sökande före 15 april går före. Motsvarande datum för ansökan/komplettering till en vårtermin är 15 oktober respektive 1 december.

Bedömningen är individuell och beror på vad du läst tidigare och framför allt hur lik eller olik din tidigare utbildning är med programmets innehåll, terminerna före den du söker till. Du behöver helt enkelt passa in: du ska kunna läsa kurser tillsammans med de andra programstudenterna på samma termin, och vid programmets slut ha samma kunskaper som dem. Därför är det bra om du börjar med att titta på kandidatprogrammets innehåll och själv funderar på om det du har läst tidigare motsvarar programmets kurser:

De vanligaste stötestenarna är brist på matematik, eller att man läst inledande programmeringskurser bara i imperativa eller objektorienterade språk (C, C++, Java, etc), istället för funktionella språk (SML, Haskell, Lisp, etc). Kandidatprogrammet börjar med funktionell programmering, redan i årskurs 1. Imperativa och objektorienterade språk kommer först i årskurs 2.

Rekommenderade kurser

Bedömningen av en ansökan är som sagt individuell, så det är svårt att definiera regler och krav på detaljerad nivå. Men för att kunna bli antagen (det beror förstås också på om det finns lediga platser) bör du ha läst vissa kurser (eller kurser med motsvarande innehåll) för ansökan till respektive termin.

Syftet med listan nedan är dels att ge dig som student exempel på vad utbildningsplanens "programrelevanta kurser" betyder. Följer du listan underlättar det också för studievägledaren att ta fram en individuell studieplan för att fylla igen hålen i din bakgrund, relativt programmålen i utbildningsplanen. Din studieplan ska dessutom omfatta kurser om minst 15hp från den termin du sökte till, så det är inte alltid ett lätt pussel att lösa. Lite förenklat: Är det svårt för studievägledaren att pussla ihop studieplanen, blir du nog inte antagen.

Ansökan till termin 2 (vårtermin årskurs 1)

Antagning till senare del är i praktiken omöjlig, främst eftersom det formella kravet på 20hp avslutade programrelevanta kurser är svårt att uppnå före sista kompletteringsdag. Ett annat skäl är att programmet har en stor pågående kurs som kommit halvvägs när vårterminen startar, och det därför är svårt att läsa 15hp med dina nya studiekamrater. Slutligen har programmet de senaste åren inte haft några lediga platser i termin 2.

Ansökan till termin 3 (hösttermin årskurs 2)

40hp programrelevanta kurser, inklusive:

 • Grundläggande kurs och fortsättningskurs i programmering inklusive funktionell programmering eller 120hp totalt inklusive grundläggande kurs och fortsättningskurs i programmering i andra språk.
 • Matematik motsvarande Baskurs i matematik, Algebra I, samt Linjär algebra och geometri I.

Bra att dessutom ha läst: Algoritmer och datastrukturer 1 samt Datorarkitektur.

Ansökan till termin 4 (vårtermin årskurs 2)

60hp programrelevanta kurser, inklusive:

 • Grundläggande kurs och fortsättningskurs i programmering inklusive funktionella, imperativa och objektorienterade språk.
 • Datorarkitektur, Algoritmer och datastrukturer I
 • Matematik motsvarande Baskurs i matematik, Algebra I, samt Linjär algebra och geometri I.

Bra att dessutom ha läst: Automatateori, Envariabelanalys.

Ansökan till termin 5 (hösttermin årskurs 3)

80hp programrelevanta kurser, inklusive:

 • Grundläggande kurs och fortsättningskurs i programmering inklusive funktionella, imperativa och objektorienterade språk, eller 120hp totalt inklusive grundläggande kurs och fortsättningskurs i imperativa och objektorienterade språk.
 • Kurs som innehåller projekt eller större grupparbeten.
 • Minst två av Algoritmer och datastrukturer 1, Datorarkitektur, Automatateori, Datakommunikation.
 • Matematik motsvarande Baskurs i matematik, Algebra I, Linjär algebra och geometri I, Logik och bevisteknik.

Bra att dessutom ha läst: Operativsystem, Databasteknik, Människa-datorinteraktion, Sannolikhet och statistik, Envariabelanalys.

Ansökan till termin 6 (vårtermin årskurs 3)

120hp programrelevanta kurser, inklusive:

 • Grundläggande kurs och fortsättningskurs i programmering inklusive funktionella, imperativa och objektorienterade språk,
 • Algoritmer och datastrukturer, Datakommunikation, Databasteknik, formella metoder (exempelvis Semantik för programmeringsspråk, eller Programmeringsteori).
 • Kurs som innehåller projekt eller större grupparbeten.
 • Matematik motsvarande Baskurs i matematik, Algebra I, Linjär algebra och geometri I, Logik och bevisteknik samt Automatateori.
 • Samt vad som ytterligare krävs för att efter halva terminen uppfylla poängkraven för Examensarbete C i datavetenskap.

Bra att dessutom ha läst: Människa-datorinteraktion, Operativsystem, Sannolikhet och statistik.

Uppdaterad  2024-03-20 13:43:10 av Johannes Borgström.