Skip to main content
Department of Information Technology

Computer Architecture, First Course

Welcome!

Hej!

Välkommen till kursen datorarkitektur distans, 5p. Kursen ges av IT-institutionen vid Uppsala universitet. Den första föreläsningen äger rum fredagen den 7 november klockan 10.15 i sal Å2002 i Ångströmlaboratoriet. Övriga föreläsningar och laborationer kommer att ske på MIC som ligger alldeles bredvid. Observera att det har skett ett byte av föreläsningssal vid första föreläsningen. För att hitta rätt rekommenderar jag att ni kollar på Uppsala universitets hemsida http://www.uu.se . Där kan ni få fram en karta över alla delar av universitetet. Ett annat sätt är att ta buss 17, 20, 22, 25 eller 50 söderut från centrum till hållplatsen Ångströmlaboratoriet.

Kursen spänner över ett stort område från transistorer och digitalteknik till assemblerprogrammering, och knyter därför an till flera andra områden inom datorsystem. Operativsystem och kompilatorer är till exempel starkt knutna till datorns arkitektur och den påverkar både prestanda och realtidsegenskaper. I kursen ingår bland annat assemblerprogrammering, digitallogik, pipelines och mikroprogrammering, mikroprocessorns delar, minneshierarkier, och lagringsmedia. Kursboken är Andrew S. Tanenbaum, Structured Computer Organization. Den ska finnas hos både Studentbokhandeln och LundeQ vid kursstarten. Boken täcker det mesta av kursens innehåll. Extra material om assemblerprogrammering kommer att delas ut under kursens gång.

Kursen äger rum under tre fredagar och lördagar. Dessa fredagar och lördagar är 7-8 november, 21-22 november samt 5-6 december. Dessutom kommer en skriftlig tentamen inträffa fredagen den 19 december.

Kursen har i år gjorts om kraftigt. Detta innebär att tyngdpunkten för examinationen har flyttat från den skriftliga tentamen till laborationer och uppgifter. Uppgifterna kommer att examineras muntligt under sammankomsterna. Alla uppgifter utom en går att göra med hjälp av en Windows-PC. Under sammankomsterna finns även schemalagd laborationstid med handledare.

Föreläsningarna kommer att delas mellan Dan Wallin och Erik Berg, båda doktorander i datorarkitektur, och Joachim Parrow, professor. Noomene Ben Henda, doktorand, kommer att hjälpa till vid laborationerna.

På kurshemsidan http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/dark/ht03-dist finns information om uppgifterna, schema och kontaktinformation.

Var vänlig och kontakta mig om du är förhindrad att komma till första föreläsningen.

Välkomna!

Dan Wallin (kursansvarig)

Updated  2003-11-17 17:12:16 by Zoran Radovic.