Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Datorarkitektur 1

Lär dig hur en dator är uppbyggd och hur den egentligen fungerar!

I denna inledande datorarkitekturkurs förklarar vi ordentligt hur en dator fungerar. Efter genomgången kurs kan du i princip gå och köpa en säck transistorer, bygga en dator och programmera den. Den grundläggande förståelsen är till nytta och nöje för alla som kommer att arbeta med datorer.Vi behandlar datorns hårdvara som framför allt är uppbyggd av transistorer. Vi undersöker hur man sätter ihop transistorer för att åstadkomma enkla funktioner som adderare och minnesceller. Vi studerar hur sådana funktioner kan kombineras till större enheter som processorer och minnen samt hur dessa sätts samman till datorsystem. Vi lär oss hur assemblerspråk är uppbyggda: datorspråk som direkt kan exekveras av datorn utan att först översättas.
Stora delar av kursen är uppbyggda runt praktiskt arbete. Du arbetar under lärares ledning med att ta fram konstruktioner som är delar av en dator, och att praktiskt prova eller simulera dem. Kursen har ingen svår teoridel, men innebär att man lär sig en hel del terminologi. Så nästa gång du ser din dator ge ett felmeddelande om BIOS så vet du vad det är! Förkunskaper: Grundkurs i programmering. Kursmål: Att nå grundläggande kunskaper och färdigheter i digitalteknik, datorns uppbyggnad, mikroprogrammering och assemblerprogrammering. Krav för: Kursen är ett förkunskapskrav på de flesta kurserna i datorteknik, såsom datorsystem, operativsystem, kompilatorteknik mm. En direkt fortsättning finns i Datorarkitektur II.

Uppdaterad  2008-04-04 19:14:57 av Roland Bol.