Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Empirisk modellering

Konsten att gå från data till dynamisk modell

I denna kurs får du lära dig hur man går från data till en dynamisk modell. Tekniken att bestämma dynamiska modeller ( t ex parametrar i ordinära differentialekvationer) från mätdata kallas inom systemtekniken för empirisk modellering eller system-identifiering. Eftersom kalibrerade dynamiska modeller används inom nästan alla discipliner har empirisk modellering ett mycket stort användningsområde.Kursen består av tre delar: Teori för modellbygge, med tonvikt på empirisk modellering, gås igenom. Gästföreläsare från olika tillämpnings-områden som berättar hur de använder modeller. Projektarbete - Empirisk modellering av några energirelaterade processer. Bland annat ska modeller tas fram som kan prediktera vindhastigheten uppmätt vid ett vindkraftverk och beskriva dynamiken för ett soluppvärmt hus.
Vindkraftverk på Gotland. I kursen ska bl. a. modeller tas fram för vindhastigheten. Förkunskaper: Grundkunskaper i reglerteknik och systemanalys. Kunskaper i statistik och i synnerhet stokastiska processer är bra (men inte nödvändiga). Kursmål: Att ge generella kunskaper om metoder för modellbygge och att tillämpa dessa på några energirelaterade processer.

Uppdaterad  2012-04-24 17:08:49 av Hans Norlander.