Skip to main content
Department of Information Technology

Grundläggande människa-datorinteraktion MN1, 5p

Adminstrativt
Formell kursplan
Lärare
Bengt Sandblad Iordanis Kavathatzopoulos Arvid Kauppi

Kursens innehåll

Kursen ska ge grundläggande kunskaper om hur människor interagerar med tekniska system, främst i arbetslivet. Den fokuserar på några olika teoretiska block samt på mer praktiska moment.

En grundläggande beteendevetenskaplig del tar upp perception, kognitiva teorier, mänskligt beslutsfattande, lärande, samarbete i grupper, och agerande i datorstödda situationer. Ett avsnitt om människa-datorinteraktion tar upp beskrivning, analys, design och konstruktion av interaktion mellan människor och datoriserade tekniska system, samt tillämpningar inom olika områden, t ex administrativa system, sjukvård, processtyrning, fordons- och trafikstyrning.

Kursen tar också upp olika modeller för systemutveckling och systeminförande i arbetslivet, utveckling i stora projekt, iterativ systemutveckling, prototyper användarcentrerad utveckling, gränssnittsutformning som del av systemutvecklingsprocessen m.m.

En större uppgift genomförs i mindre grupper. Uppgifterna baseras på något existerande datorsystem och dess användargränssnitt. Stegen i arbetet är analys, krav, utvärdering och förslag till förändring.

Innehållsförteckning

Senaste nytt
Schema
Litteratur
Examination
Uppgifter

Senaste nytt

  • OBS! Resultat av resttenta 11 jan 2007: En godkänd (pnr 830909-1xxx)
  • Tentorna finns på IT-kansliet, för de som vill se sin.

Schema

Nr Dag Dat Kl Sal Tema, lärare
1 fredag 1/9 13-15 1146 Kursintroduktion, perception Bengt, Iordanis
2 tisdag 5/9 15-17 1146 Minne, Iordanis
3 onsdag 6/9 10-12 1145 Tänkande och problemlösning, Iordanis
4 fredag 8/9 13-15 1146 Organisation och lärande, Iordanis
5 fredag 15/9 10-12 1146 Människa-datorinteraktion, tekniker, Bengt
6 onsdag 20/9 10-12 1311 Användarcentrerad systemutveckling, Bengt
7 fredag 22/9 10-12 1146 Uppgiftsanalys, Gränssnittsdesign, Bengt
8 måndag 25/9 13-15 1146 Design fortsättning, Utvärdering, Bengt
9 fredag 29/9 13-15 1146 IT och arbetsmiljö, Bengt
10 måndag 2/10 13-15 1146 Handledning
11 fredag 6/10 13-15 1146 Handledning
12 torsdag 12/10 08-12 1245 Redovisning av inluppar, OBS 4 timmar, obl. närvaro
Tenta onsdag 18/10 09-12 Gimogatan Skriftlig tentamen

Kurslitteratur

Benyon, D., Turner, P. and Turner, S. (2005). Designing interactive systems: People, activities, contexts, technologies. ISBN: 0-321-11629-1. Finns via bokhandlarna eller via nätet.

Examination

Tentamen sker den 18 oktober på Gimogatan 4, sal 2 kl 9.00-12.00 (3 timmar). Karta till skrivsalen: Den ligger här

Examinationen sker dels genom den obligatoriska grupparbetsuppgift som ska genomföras, dels genom en skriftlig "vanlig" tentamen den 18 oktober. (Vi har frångått systemet med hemtentamen pga svårigheterna att administrera detta samt det faktum att det förekom för mycket otillåten kopiering av material)

Ett exempel på en tenta enliga gamla modellen är detta. Samt detta.
(Frågorna i årets tenta kommer att ta upp det som kursen nu fokuserat på, och tidigare kurser kan ha tagit upp saker som nu inte längre ingår)
Frågorna kommer att vara av liknande art, men anpassade till att det är en salstenta och att skrivtiden är 3 timmar.

Ni får inte ha med kurslitteratur etc, då tentan är mer av begrepps- och kunskapsprov än av problemlösning.
Ni förutsätts ha följt undervisningen samt läst kurslitteraturen samt de olika kompletterande dokument som finns på denna sida i anslutning till varje föreläsning.

Föreläsningsanteckningar och läsanvisningar

Kommer successivt att lägas upp som pdf-filer på denna plats.
Föreläsning nr 1: Kursintroduktion: Kap. 1-4; Perception: Kap. 5.5-5.10, 7.3, 15.8-15.10, 16.
Föreläsning nr 2: Minne: Kap. 5.4, 15.1-15.7.
Föreläsning nr 3: Kognition: Kap. 5.1-5.3, 5.11, 7.4, 15.11-15.13, 17
Föreläsning nr 4: Organisation: Kap. 7.5-7.6, 17, 28-30
Föreläsning nr 5: Tekniker och modeller för MDI : Kap. 6, 7.1, 20.4, delar om metaforer (se registret!)
Föreläsning nr 6: Användarcentrerad systemutveckling : Kap. 11, 18.1 samt pdf-filen.
Föreläsning nr 7: Uppgiftsanalys,Design av gränssnitt och heuristik Designdokumentation : Kap. 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20 (24 om du vill...)
Föreläsning nr 8: Utvärderingsmetoder: Kap. 12, 21
Föreläsning nr 9: Stresskompendium IT och arbetsmiljö OH-bilder: Läs sid 9-11, 21, 27-18, 32-34. Titta på länkarna under: [1]
Föreläsning nr 10: Handledning
Föreläsning nr 11: Handledning
Föreläsning nr 12: Redovisning av samtliga grupper. Obligatorisk närvaro.

Updated  2007-09-18 09:37:08 by Bengt Sandblad.