Skip to main content
Department of Information Technology

Grundläggande människa-datorinteraktion MN1

Adminstrativt
Formell kursplan, Course plan
Lärare
Bengt Sandblad Iordanis Kavathatzopoulos

Kursens innehåll

Kursen ska ge grundläggande kunskaper om hur människor interagerar med tekniska system, främst i arbetslivet. Den fokuserar på några olika teoretiska block samt på mer praktiska moment.

En grundläggande beteendevetenskaplig del tar upp perception, kognitiva teorier, mänskligt beslutsfattande, lärande, samarbete i grupper, och agerande i datorstödda situationer. Ett avsnitt om människa-datorinteraktion tar upp beskrivning, analys, design och konstruktion av interaktion mellan människor och datoriserade tekniska system, samt tillämpningar inom olika områden, t ex administrativa system, sjukvård, processtyrning, fordons- och trafikstyrning.

Kursen tar också upp olika modeller för systemutveckling och systeminförande i arbetslivet, utveckling i stora projekt, iterativ systemutveckling, prototyper användarcentrerad utveckling, gränssnittsutformning som del av systemutvecklingsprocessen m.m.

En större uppgift genomförs i mindre grupper. Uppgifterna baseras på något existerande datorsystem och dess användargränssnitt. Stegen i arbetet är analys, krav, utvärdering och förslag till förändring.

Innehållsförteckning

Senaste nytt
Registrering
Schema
Litteratur
Examination
Uppgifter

Senaste nytt

  • Resultat av resttentamen januari 2008 finns här
  • En pdf med kursresultat finns här
  • Kursutvärderingssidan är stängd.

Registrering

Registrering sker vid lektioner i samband med kursstarten.
De som inte registrerar sig då får kontakta kansliet för senare registrering.
OBS!!! De som registrerat sig på kursen men hoppar av måste anmäla detta till kansliet för avregistrering!!!

Schema

Nr Dag Dat Kl Sal Tema, lärare
1 onsdag 29 aug 15-17 1145 Kursstart, Introduktion (Bengt)
2 fredag 31 aug 15-17 1145 Perception (Iordanis)
3 måndag 3 sept 15-17 1145 Minne (Iordanis)
4 fredag 7 sept 13-15 1145 Tänkande och problemlösning (Iordanis)
5 måndag 10 sept 08-10 1145 Organisation och lärande (Iordanis)
6 måndag 17 sept 08-10 1145 Människa-datorinteraktion, teknik (Bengt)
7 onsdag 19 sept 08-10 1145 Användarcentrerad systemutveckling, uppgiftsanalys (Bengt)
8 måndag 24 sept 10-12 1145 Design av gränssnitt (Bengt)
9 torsdag 27 sept 08-10 1145 Design forts., utvärdering (Bengt)
10 måndag 1 okt 10-12 1145 Arbetsmiljö och IT (Bengt)
11 onsdag 3 okt 08-10 1145 Handledning av uppgifter (Bengt m fl)
12 fredag 12 okt 15-17 1145 Uppgifter, redovisning (Bengt, m fl)
13 måndag 15 okt 08-10 1145 Uppgifter, redovisning (Bengt, m fl)
14 måndag 22 okt 08-11 Skrivsalen, Polacksbacken Skriftlig tentamen

Kurslitteratur

Benyon, D., Turner, P. and Turner, S. (2005). Designing interactive systems: People, activities, contexts, technologies. ISBN: 0-321-11629-1. Finns via bokhandlarna eller via nätet.

Examination

Examinationen sker dels genom den obligatoriska grupparbetsuppgift som ska genomföras, dels genom en skriftlig tentamen.
Några äldre tentor finns här. Det exakta innehållet anpassas till upplägget av årets kurs.
Förra årets tenta, Tidigare hemtenta,Tidigare hemtenta 2

Föreläsningsanteckningar och läsanvisningar

Kommer successivt att lägas upp som pdf-filer på denna plats.
Kapitelhänvisningar gäller kursboken.
OBS!! För att klara kursen måste man inhämta det material som finns i kursboken.

Föreläsning nr 1: Kursintroduktion: Kap. 1-4;
Föreläsning nr 2: Perception: Kap. 5.5-5.10, 7.3, 15.8-15.10, 16.
Föreläsning nr 3: Minne: Kap. 5.4, 15.1-15.7.
Föreläsning nr 4: Kognition: Kap. 5.1-5.3, 5.11, 7.4, 15.11-15.13, 17
Föreläsning nr 5: Organisation: Kap. 7.5-7.6, 17, 28-30
Föreläsning nr 6: Tekniker och modeller för MDI : Kap. 6, 7.1, 20.4, delar om metaforer (se registret!)
Föreläsning nr 7: Användarcentrerad systemutveckling : Kap. 11, 18.1 samt pdf-filen. Uppgiftsanalys : Kap. 8, 9, 20
Föreläsning nr 8: Design av gränssnitt och heuristik Designdokumentation : Kap. 10, 18, 19, (24 om du vill...)
Föreläsning nr 9: Utvärderingsmetoder: Kap. 12, 21
Föreläsning nr 10: Stresskompendium Läs sid 9-11, 21-22, 27-36. IT och arbetsmiljö OH-bilder: Titta på länkarna under: [1] Tex under "Förebygg".

Updated  2009-09-25 16:03:14 by Bengt Sandblad.