Skip to main content
Department of Information Technology

Människa-datorinteraktion 1MD016

Formell kursplan
5hp
Lärare
Bengt Sandblad, Iordanis Kavathatzopoulos, Lars Oestreicher

Kursens innehåll

Kursen ska ge grundläggande kunskaper om hur människor interagerar med tekniska system, främst i arbetslivet. Den fokuserar på några olika teoretiska block samt på mer praktiska moment.

En grundläggande beteendevetenskaplig del tar upp perception, kognitiva teorier, mänskligt beslutsfattande, lärande, samarbete i grupper, och agerande i datorstödda situationer. Ett avsnitt om människa-datorinteraktion tar upp beskrivning, analys, design och konstruktion av interaktion mellan människor och datoriserade tekniska system, samt tillämpningar inom olika områden, t ex administrativa system, sjukvård, processtyrning, fordons- och trafikstyrning.

Kursen tar också upp olika modeller för systemutveckling och systeminförande i arbetslivet, utveckling i stora projekt, iterativ systemutveckling, prototyper användarcentrerad utveckling, gränssnittsutformning som del av systemutvecklingsprocessen m.m.

Innehållsförteckning

Senaste nytt
Registrering
Schema
Litteratur
Examination
Uppgifter

Senaste nytt

  • Resultat av resttenta finns nu rapporterat till IT-kansliet. Tentorna kommer också att finnas tillgängliga där. (12 skrivande, 9 godkända)
  • Alla resultat är nu rapporterade till Studentportalen och IT-kansliet. Kontrollera om något är fel, och hör i så fall av er!!
  • Resultat av tentamen: 49 skrivande. Betyg U=12 st, 3=16 st, 4=15 st, 5=6st.
  • Tentor och grupparbeten kommer att finnas tillgängliga på kansliet.
  • En student har inte kunnat registreras då denne inte finns registrerad på kursen.
  • Kom ihåg utvärderingen. Ni har fått mail om detta tidigare.

Registrering

Ni registrerar er på kursen på vanligt sätt.
Registrering sker annars vid lektioner i samband med kursstarten.
OBS!!! De som registrerat sig på kursen men hoppar av måste anmäla detta till kansliet för avregistrering!!!

Schema

Nr Dag Dat Kl Sal Tema, lärare
1 tisdag 1 sept 13-15 2146 Kursstart, Introduktion (Bengt)
2 onsdag 2 sept 10-12 1211 Projektarbete, uppgiften (Lars) samt Kognition introduktion (Bengt)
3 måndag 7 sept 13-15 6140 Människa-datorinteraktion, tekniker (Bengt)
4 torsdag 10 sept 13-15 2347 Design, form, språk (Lars)
5 måndag 14 sept 15-17 2247 Kognition fördjupning (Iordanis)
6 onsdag 16 sept 10-12 1211 Organisation, lärande (Iordanis)
7 fredag 18 sept 10-12 1311 Användarcentrerad systemutveckling (Bengt)
8 måndag 21 sept 13-15 1311 Uppgifts- och kravanalys (Lars)
9 fredag 25 sept 13-15 1211 Design, metodik, heuristik (Bengt)
10 onsdag 30 sept 10-12 2347 Arbetsmiljö och IT, stress, ergonomi (Bengt)
11 onsdag 7 okt 10-12 2146 Accessability, design for all, Utvärderingsmetoder (Lars)
12a fredag 9 okt 10-12 1111, 1311 Tentamen
12b fredag 9 okt 13-17 1211 Projektredovisning. OBS: Obligatorisk närvaro.

Kurslitteratur

Benyon, D., Turner, P. and Turner, S. (2005). Designing interactive systems: People, activities, contexts, technologies. ISBN: 0-321-11629-1. Finns via bokhandlarna eller via nätet.

Examination

Examination sker dels genom en mindre skriftlig tentamen, dels genom redovisning av grupparbetet.
Examinationsdagen har obligatorsik närvaro (fredag 9 oktober 10-17).
Mer info senare.
Vi kommer att skriftligt examinera med en kortare skriftlig tenta, fredag 9 oktober, kl 10-12.
Tidigare år har vi givit en mer omfattande tenta, vilket vi alltså inte gör i år.
Men för att kuna se hur tidigare tentor sett ut ges här tre exempel:
Tidigare tenta 1, Tidigare tenta 2,Tidigare tenta 3

Föreläsningsanteckningar och läsanvisningar

Kommer successivt att lägas upp som pdf-filer på denna plats.
Kapitelhänvisningar gäller kursboken (Benyon).
OBS!! För att klara kursen måste man inhämta det material som finns i kursboken.

Föreläsning nr 1: Kursintroduktion Detta är en introduktion. Man bör skumma igenom Kapitel 1, 2 och 3.
Föreläsning nr 2: Projekt och projaktarbete Kognition introduktion Läs kapitel 5 översiktligt. Mer kommer i föreläsning 5 och 6.
Föreläsning nr 3: Kort text med figurer Äldre version med långa texter Kap. 6, 7.1, 20.4, delar om metaforer (se registret!)
Föreläsning nr 4: Designteori, Relaterat material finns i kap. 17 om emotionell design.
Föreläsning nr 5: Kognition fördjupning, Kap. 5.1-5.3, 5.11, 7.4, 15.11-15.13, 17
Föreläsning nr 6: Organisation, lärande, Kap. 7.5-7.6, 17, 28-30
Föreläsning nr 7: Användarcentrerad utveckling, prototyper m.m. Kap. 11, 18.1 samt denna pdf.
Föreläsning nr 8: Uppgifts- och kravanalys Kap. 8, 9, 20
Föreläsning nr 9: Designregler och designheuristik Kap. 10, 18, 19, (24 om du vill...)
Föreläsning nr 10: Stresskompendium Läs sid 9-11, 21-22, 27-36. IT och arbetsmiljö OH-bilder: Titta på länkarna under: [1] Tex under "Förebygg". English short version
Föreläsning nr 11: "Design for all" och utvärderingsmetoder. Läs sid 52-55, Kap. 12 och 21. Kap 22 kan läsas av de som så önskar

Uppgifter

En grupparbetsuppgift ska genomföras och redovisas, skriftligt och muntligt.
Anvisningar om grupparbetena finns här.

Updated  2011-09-28 14:11:46 by Bengt Sandblad.