Skip to main content
Department of Information Technology

Människa-datorinteraktion 1MD016

Formell kursplan
5hp
Lärare
Anders Jansson, Bengt Sandblad, Bengt Göransson, Lars Oestreicher
Kursassistent
Thomas Lind

Kursens innehåll

Kursen ska ge grundläggande kunskaper om hur människor interagerar med tekniska system, främst i arbetslivet. Den fokuserar på några olika teoretiska block samt på mer praktiska moment.

En grundläggande beteendevetenskaplig del tar upp perception, kognitiva teorier, mänskligt beslutsfattande, lärande, samarbete i grupper, och agerande i datorstödda situationer. Ett avsnitt om människa-datorinteraktion tar upp beskrivning, analys, design och konstruktion av interaktion mellan människor och datoriserade tekniska system, samt tillämpningar inom olika områden, t ex administrativa system, sjukvård, processtyrning, fordons- och trafikstyrning.

Kursen tar också upp olika modeller för systemutveckling och systeminförande i arbetslivet, utveckling i stora projekt, iterativ systemutveckling, prototyper användarcentrerad utveckling, gränssnittsutformning som del av systemutvecklingsprocessen m.m.

Innehållsförteckning

Senaste nytt
Registrering
Schema
Litteratur
Examination
Uppgifter

Senaste nytt

Registrering

Ni registrerar er på kursen på vanligt sätt.
Registrering sker annars vid lektioner i samband med kursstarten.
OBS!!! De som registrerat sig på kursen men hoppar av måste anmäla detta till kansliet för avregistrering!!!

Schema

(under konstruktion)

Kurslitteratur

Benyon, D., Turner, P. and Turner, S. (2005). Designing interactive systems: People, activities, contexts, technologies. ISBN: 0-321-11629-1.

eller

Benyon, D. Designing Interactive Systems: A comprehensive guide to HCI and interaction design. ISBN: 978-0-321-43533-0

Båda böckerna finns via bokhandlarna eller via nätet.

Läsanvisningar

Examination

Föreläsningsanteckningar

Kommer successivt att läggas upp som pdf-filer på denna plats.

Uppgifter

En projektuppgift ska genomföras och redovisas, skriftligt och muntligt. Instruktioner till uppgiften kommer att finnas här senare

Updated  2011-08-26 15:28:38 by Anders Jansson.