Skip to main content
Department of Information Technology

Människa-datorinteraktion 1MD016

Formell kursplan
5hp
Lärare
Anders Jansson, Bengt Sandblad, Bengt Göransson, Lars Oestreicher
Kursassistent
Thomas Lind

Kursens innehåll

Kursen ska ge grundläggande kunskaper om hur människor interagerar med tekniska system, främst i arbetslivet. Den fokuserar på några olika teoretiska block samt på mer praktiska moment.

En grundläggande beteendevetenskaplig del tar upp perception, kognitiva teorier, mänskligt beslutsfattande, lärande, samarbete i grupper, och agerande i datorstödda situationer. Ett avsnitt om människa-datorinteraktion tar upp beskrivning, analys, design och konstruktion av interaktion mellan människor och datoriserade tekniska system, samt tillämpningar inom olika områden, t ex administrativa system, sjukvård, processtyrning, fordons- och trafikstyrning.

Kursen tar också upp olika modeller för systemutveckling och systeminförande i arbetslivet, utveckling i stora projekt, iterativ systemutveckling, prototyper användarcentrerad utveckling, gränssnittsutformning som del av systemutvecklingsprocessen m.m.

Innehållsförteckning

Senaste nytt
Registrering
Schema
Litteratur
Examination
Uppgifter

Senaste nytt

 • 2/10: Nu är alla inlämningsuppgifter rättade och jag skickar ut kommentarer i kväll till de som ska komplettera för att få godkänt. Inlupp 3 verkar ha ställt till problem för många, se inkorgen i mejlen!
 • 7/10: Tidsredovisning i slutrapporten: Redovisningen av era timmar i slutrapporten skall i princip bestå av era veckorapporters tidsredovisningar, så att allt finns lättöverskådligt på samma ställe. Tidsredovisningen skall vara i form av en matris, såsom exemplet i instruktionsdokumentet, även om ni inte redovisat i form av en matris i veckorapporterna. Kan med fördel läggas som en bilaga i slutet på rapporten.
 • 6/10: Nu finns Inlupp 4 nedan, och även bilderna till morgondagens föreläsning.
 • 16/9: Redovisningstillfället på onsdag 12/10 är struket eftersom alla grupper hinner redovisa under tisdagen 11/10 13-15.
 • 15/9: Nu finns resultat för inlupp 1 nedan. Se även mejl för personlig feedback. Under inlupparna finns nu också information om antal och vad de handlar om, samt datum för när ni får dem och när de ska vara inlämnade. All inlämning ska göras via e-post till Anders och Thomas. Bifoga svaren som pdf eller i word.
 • 5/9: Länk till denna sida finns nu även i Studentportalen.
 • 2/9 De som ännu inte skickat in första inlämningsuppgiften ska göra det snarast. De som lämnade in i pappersformat idag ska skicka e-post med bilagor i fortsättningen.
 • 2/9 Vi jobbar på att skapa länkar från Studentportalen till kurshemsidan. (fixat 5/9)
 • 2/9: Gruppindelning inför grupparbetsuppgiften gjordes idag på fm. Alla grupper som bildades ombeds meddela vilka deltagarna är i de olika grupperna genom att skicka mejl till Bengt Göransson (Becke) och Thomas Lind. Ni som inte var närvarande vid gruppindelningen idag ombeds ta kontakt med Thomas eller Becke ang. grupptillhörighet.
 • 31/8: Nu finns också inlämningsuppgift 1 beskriven nedan.
 • 31/8: Nu finns litteraturanvisning för båda böckerna i schemat. Vi rekommenderar bok 2 som är modernare.

Registrering

Ni registrerar er på kursen på vanligt sätt.
Registrering sker annars vid lektioner i samband med kursstarten.
OBS!!! De som registrerat sig på kursen men hoppar av måste anmäla detta till kansliet för avregistrering!!!

Schema

Dag/Datum Tid Lokal Ämne Lärare Litteratur
Tisdag 30/8 10-12 P1112 Kursstart/Introduktion / Inlupp 1 Anders Jansson Bok 1: kap.1,2 &3/Bok 2: kap.1 & 2
Fredag 2/9 10-12 P1112 Kognition/Grupparbetsprojekt Anders Jansson, Bengt Göransson & Thomas Lind Bok 1: kap.5/Bok 2: kap.22 & 24
Fredag 2/9 10.00 Dead-line för Inlupp 1 Anders Jansson & Thomas Lind
Måndag 12/9 15-17 P1112 Design, form & språk Lars Oestreicher Bok 1: kap.17/Bok 2. kap.23
Torsdag 15/9 10-12 P1112 Design, metodik & heuristik Bengt Sandblad Bok 1: kap.10, 18 & 19/Bok 2: kap. 8, 12 & 13
Onsdag 21/9 13-15 P1112 Användarcentrerad systemutveckling Bengt Göransson Bok 1: kap.11 & 18/Bok 2: kap.8 & 12
Torsdag 22/9 13-15 P1112 Uppgifts- och kravanalys / Inlupp 2 Lars Oestreicher Bok 1: kap.8, 9 & 20/Bok 2: kap.7, 8, 11 & 12
Onsdag 28/9 13-15 P1112 Kognition/Den mänskliga faktorn / Inlupp 3 Anders Jansson Bok 1: kap.5 & 15/Bok 2: kap.22, 24 & 26
Torsdag 29/9 16.00 Dead-line för Inlupp 2 Anders Jansson & Thomas Lind
Torsdag 29/9 13-15 P1112 Arbetsmiljö, IT & stress Bengt Sandblad Se särskilt kompendium
Onsdag 5/10 13-15 P1112 Tillgänglighetsaspekter - Design för alla Lars Oestreicher Bok 1: kap.12 & 21/Bok 2: kap.4, 5 & 10
Onsdag 5/10 16.00 Dead-line för Inlupp 3 Anders Jansson & Thomas Lind
Fredag 7/10 10-12 P1112 Utvärdering & utvärderingsmetodik / Inlupp 4 Anders Jansson Bok 1: kap.12/Bok 2: kap.10
Måndag 10/10 12.00 Dead-line för utkast av slutrapport Anders Jansson, Bengt Göransson & Thomas Lind
Tisdag 11/10 13-15 P1112 Redovisning av projekt Anders Jansson, Bengt Göransson & Thomas Lind
Onsdag 12/10 16.00 Dead-line för Inlupp 4 Anders Jansson & Thomas Lind
Söndag 16/10 23.59 Dead-line för slutrapport Anders Jansson, Bengt Göransson & Thomas Lind

Kurslitteratur

Bok 1: Benyon, D., Turner, P. and Turner, S. (2005). Designing interactive systems: People, activities, contexts, technologies. ISBN: 0-321-11629-1.

eller

Bok 2: Benyon, D. Designing Interactive Systems: A comprehensive guide to HCI and interaction design. ISBN: 978-0-321-43533-0

Båda böckerna finns via bokhandlarna eller via nätet.

Läsanvisningar

Se respektive föreläsning i schemat ovan.

Examination

Kursen examineras på två sätt. Dels ska ni genomföra en större grupparbetsuppgift i projektform (3hp). Dels ska ni lämna in ett antal mindre omfattande inlämningsuppgifter (sammanlagt 2hp) som alla är kopplade till de ämnen som tas upp under föreläsningarna. Några av dessa kommer att vara individuella och några i gruppform.

Föreläsningsanteckningar

Kommer successivt att läggas upp som pdf-filer på denna plats.
Tisdag 30/8 - Intro
Tisdag 30/8 - Kognitiv psykologi
Måndag 12/9 - Designteori
Torsdag 15/9 - Designheuristik
Onsdag 21/9 - Användarcentrerad systemutveckling
Torsdag 22/9 - Krav- och uppgiftsanalys
Onsdag 28/9 - Den mänskliga faktorn
Torsdag 29/9: Stresskompendium Läs sid 9-11, 21-22, 27-36. IT och arbetsmiljö OH-bilder: Titta på länkarna under: [1] Tex under "Förebygg".
Fredag 7/10 - Utvärdering

Grupparbetsuppgiften

En projektuppgift (3hp) ska genomföras och redovisas, skriftligt och muntligt.
Instruktioner till uppgiften finns här: projektarbete_mdi_ht11.pdf

Inlämningsuppgifter

Ett antal inlämningsuppgifter (sammanlagt 2hp) ska genomföras. Alla inlämningsuppgifter ska skickas med mejl till Thomas och Anders. De listas här med respektive dead-line:
Inlupp 1. Dead-line fredag 2/9, kl.10.00. Individuell inlämning.
Inlupp 2. Dead-line torsdag 29/9, kl.16.00. Individuell inlämning.
Inlupp 3. Dead-line onsdag 5/10, kl.16.00. Individuell inlämning.
Inlupp 4. Dead-line onsdag 12/10, kl.16.00. Inlämning i grupp.

Individuella inluppar samt Projektrapporten

Student Inlupp 1 Inlupp 2 Inlupp 3 Inlupp 4 Projektredovisning Projektrapport
Alvar vK G
Andreas N G G
Arvid L G G G G 11/11 x
Chuan G G G 11/11 x
David L G G G G 11/10 x
Hanna L G
Hannah L G G G G 11/10 x
Markus W G k x
Maryam M G G G G 10/11 x
Olof B G G G G 11/11 x
Peter J G G 11/10 x
Rickard L G G G G 11/10 x
Tobias J G G G G 11/10 x

G = Godkänd, k = komplettering

Inlupp 1, 2 och 3 är individuella uppgifter där var och en av er ska lämna in skriftlig redovisning, max 2 sidor.
Inlupp 4 är en gruppuppgift, där ni arbetar i samma grupper som projektarbetsuppgiften. Även här skriftlig inlämning om max 3 sidor. All inlämning ska göras via e-post till Anders och Thomas. Bifoga svaren som pdf eller i word.

Updated  2012-10-10 08:45:52 by Bengt Sandblad.