Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Imperativ programmering

1DL126 3 p

Schema

Schemat är mycket preliminärt. Innehållet i föreläsningarna kan komma att flyttas om behov uppstår.

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag
v24 F1 -- Kursintro, Paradigmer
Föreläsningsmaterial | Tidsaxel över programmeringsspråk
F2 -- Imperativa grunder, Intro uppgift 1
Föreläsningsmaterial | Inlämningsuppgift 1 | alfabet.c | faglas.cpp | eratosthenes.pas | gissa.adb | Calc.java
L1 -- Uppgift 1
OBS! 15 - 17
v25 F3 -- Procedurell programmering
Föreläsningsmaterial
F4 -- Objektorienterad programmering
Föreläsningsmaterial
L2 -- Uppgift 1
v26 F5 -- Arrayer, pekare och minne
Föreläsningsmaterial: Kapitel 3 och 4 i C-kursen
S1 -- Redovisning uppgift 1
Lösningsförslag
F6 -- Felhantering / Exceptions, Slumptal, Intro uppgift 2
OBS! 15 - 17 Inlämningsuppgift 2 | ircbot.zip | Dokumentation för IRCboten
L3
Uppgift 2
v27 F7 -- OOP i Java
garden_v1.zip
F8 -- OOP i Java 2
garden_v2.zip
L4
Uppgift 2
v28 F9 -- Blandade paradigmer, SourceForge, Intro Uppgift 3
SourceForge | Presentation1.pdf | Presentation2.pdf | HTTP.java | Inlämningsuppgift 3
S2
Redovisning uppgift 2
F10 -- Programmeringstänkande, tips & trix
Föreläsningsmaterial
L5
Uppgift 3
v29 F11 -- Programmeringstänk, Nätverksprogrammering, Trådar
garden_v3.zip | Server.java
S3
Slutdiskussion uppgift 3

F - Föreläsning i 1311, 13:15 - 15:00
L - Labb i 1515, 13:15 - 15:00 - Notera att labbarna flyttats till 1515 på allmän begäran.
S - Seminarie i 1213, 13:15 - 15:00

Övriga resurser

Källkodskällan - Blandad info om imperativ programmering
Ordlista med programmeringsrelaterade termer
Programming Languages, Ravi Sethi. Länk till Adlibris.
Wikipedia
Nybörjarguide för C
Nybörjarguide för C++
En jämförelse mellan C och Pascal
Nybörjarguide för Pascal
Free Pascal - Kompilator för många olika plattformar.
Nybörjarguide för Java
Java 1.5 API
Generics i Java
Introduktion till Ada Mycket hjälp och bra länkar. Kolla även 'Downloads'.
Slides från en introduktionsföreläsning i Ada
Snabbguide för Ada
Ada-relaterade länkar
Länkar till olika gratis kompilatorer och andra verktyg (Lite gammal)

Examination

De tre obligatoriska uppgifterna redovisas och diskuteras på de tre seminarierna. Slutbetyget baseras på aktivt deltagande i seminarierna (det är endast seminarierna som betygsätts - inte föreläsningar eller labbtillfällen). För dessa tre seminarietillfällen gäller alltså obligatorisk närvaro.

Uppdaterad  2008-08-08 00:53:47 av Jesper Wilhelmsson.