Välkommen till
Introduktion till datoranvändning

Denna sida innehåller information avsedd för studenter på kursen Introduktion till datoranvändning. Kursen ges på civilingenjörsprogrammen (utom IT-programmet), naturvetarprogrammet och ingenjörsprogrammen.

Introduktion till datoranvändning ht 2002

Civilingenjörsprogrammen Naturvetarprogrammet Ingenjörsprogrammen
Kursinformation
Statuslistor
Kursinformation
Statuslistor
Kursinformation
Statuslistor
Kursplanering och slutuppgifter (pdf) Introduktion till datoranvändning, Ingenjörsprogrammen (pdf)

Tidigare introduktionskurser

Introduktion till datoranvändning

Länkar


Stefan Pålsson, stefan@tdb.uu.se
Last modified: