Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Informationsteknologi och etik, 5p

1MD117

Resultat

Alla som lämnat in är godkända.
Kursutvärdering

Hemskrivning

Utvärdering Fyll i kursutvärderingen i samma form och maila den till Iordanis tillsammans med tentan
Hemskrivning Svara i samma form och skicka den till Iordanis senast 28 aug

Om kursen

Kursens mål är att ge deltagarna en orientering om etiska teorier samt grundläggande kunskaper och färdigheter att hantera etiska problem i samband med konstruktion och användning av IT-system. Det första målet för utbildningen är att höja kursdeltagarnas etiska insikt. Det andra målet är att höja deras etiska kompetens dvs förmåga att lösa etiska problem samt färdighet att använda enkäter, frågeformulär, intervjuer o dyl i samband med IT-systemutveckling och användning.

Kursen innehåller föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner med typiska problemfall, grupparbete för identifiering av vanliga etiska konflikter relaterade till informationsteknologisk verksamhet. Användning av speciella verktyg för att identifiera verkliga IT-etiska problem och för att planera utveckling, införande och användning av specifika system. Gruppövningar där deltagarna tränar sin etiska kompetens på verkliga etiska konflikter och problem.

Lärare

Iordanis Kavathatzopoulos
Gert Helgesson

Kursstart

Kursen startar torsdagen den 8 juni 2005 i sal 1211, Polacksbacken

Schema

Tid sal Ämne Lärare Litteratur; anteckningar
08 jun 10.15-12.00 1211 Introduktion IK Bynum-Rogerson, s. 1-13; Intro
08 jun 13.15-15.00 1211 Vad är IT-etik? IK Bynum-Rogerson, s. 15-87; Vad är etik?
08 jun 15.15-17.00 1211 Etisk problemlösning IK Artiklar; Etiska problem; material: H-A, AA, OLE
09 jun 10.15-12.00 1211 Seminarium om etikutveckling IK Groupp-pm
14 jun 09.15-12.00 1311 Moralisk argumentation och etiska teorier GH Hansson, 20-57; Bynum-Rogerson, s. 60-86; OH
14 jun 13.15-15.00 1211 IT - vad står på spel? GH Bynum-Rogerson, s. 203-273
16 jun 10.15-12.00 1311 Seminarium, gruppredovisningar GH
14 aug 10.15.12.00 1311 IT-etiska frågor IK Bynum-Rogerson, s. 203-346; Ström; Etiska frågor
14 aug 13.15-15.00 1311 IT-yrkets etiska ansvar IK Bynum-Rogerson, s. 89-201; Hansson, s. 59-77; Yrke, ansvar
18 aug 10.15-12.00 1311 Seminarium om IT- etiska metoder IK Grupp-pm samt individuell inlupp; Martin; Henning; Annica

Litteratur

  • Computer ethics and professional responsibility. Edited by Terell Ward Bynum and Simon Rogerson. Blackwell, 2003. ISBN 1-85554-845-3
  • Teknik och etik Sven Ove Hansson (kompedium)
  • Övervakad. Pär Ström. Liber, 2003
  • Autonomy method
  • Artiklar i etikpsykologi och om etiska analysverktyg

Examination

Aktivt deltagande i seminarierna, inlämningsuppgift, hemskrivning

Inlämningsuppgift

Inlämningsuppgiften ska göras individuellt. Ett IT-etiskt problem ska väljas och beskrivas. Beskrivningen får inte bli längre än en halvsida. Välj helst ett problem som är verkligt för er, ännu bättre är det om problemet är något som ni har just nu. Om ni är osäkra om vilket problem ni ska välja kontakta gärna Iordanis. Sedan ska ni använda blanketterna, som finns under lektion 3, för att analysera problemet. Läs då artikeln Autonomy method för att se hur man kan göra en sådan anlys. Ni behöver inte skriva i blanketterna, använd dem bara som underlag för att strukturera era analyser. Analyserna kräver minst 3-4 sidor. När ni har gjort alla tre analyser, Heteronomi-AutonomiAutonom analysOLE, mailar ni dem till Iordanis senast 16 augusti. De kommer att läggas upp på hemsidan och kommer att diskuteras under seminariet den 18 augusti tillsammans med era gruppfrågor.

Uppdaterad  2006-10-13 11:08:49 av Iordanis Kavathatzopoulos.