Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Simulering och operationsanalys/systemanalys

Hur man använder datorn för att förstå verkligheten

I den här kursen lär du dig hur man angriper och löser verkliga problem med hjälp av datorn. Det kan handla om allt från att förstå hur ett biologiskt system fungerar till att styra en rymdfarkost. Kursen kan ses som ett paraply till andra kurser och ämnen i utbildningen, från grundläggande matematik och statistik, till olika delar av fysik, kemi, biologi datavetenskap och teknik. Den här kursen ger förståelse för hur dom kunskaperna kan användas i praktiken.
Simulering innebär att man gör experiment med en modell och är ett centralt tema. Innan man kommer så långt måste modellen, som är en avbildning av problemsystemet konstrueras och valideras.Vid simuleringen förses modellen med indata, och man studerar vad som händer. Osäkerheter gör att flera simuleringar behövs innan slutsatser kan dras. Eftersom man ofta vill hitta den bästa lösningen är optimeringsmetoder också mycket viktiga. Förkunskaper: Linjär algebra, Beräkningsvetenskap, Programmeringsteknik, Statistik Kursmål: Att nå grundläggande kunskaper om metoder för modellkonstruktion och analys med tonvikt på simulering av dynamiska system.

Uppdaterad  2012-04-24 17:08:49 av Hans Norlander.