Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Systemidentifiering

Teori och metodik för att kalibrera dynamiska modeller

I många ingenjörstillämpningar används dynamiska modeller (t ex för optimering, prediktion och regulatordesign). Ofta måste man använda mätdata från experiment för att kalibrera modellen. I denna kurs får du lära dig metoder för systemidentifiering och du får även en teoretisk förståelse för metodiken. Centrala inslag i kursen är Statistisk analys av olika olika metoder att skatta parametrar i dynamiska modeller. Modellvalidering, dvs hur man kan avgöra om man kan lita på en modell. Datorövningar och identifiering av en verklig process. Här får du praktiskt testa olika metoder för systemidentifiering. I datorövningarna används modern kommersiell programvara (i Matlabmiljö).
Systemidentifiering handlar om att bestämma modeller som kan beskriva ett verkligt system så bra som möjligt. Parametrarna i modellen bestäms så att modellens utsignal så väl som möjligt beskriver systemets utsignal. Förkunskaper: Goda kunskaper i signalanalys och/eller statistik Kursmål: Att ge både teoretiska och praktiska kunskaper om modellbygge från mätdata.

Uppdaterad  2012-04-24 17:08:49 av Anneli Svensson.