Genusmedveten
förändring i
beräkningsvetenskap

Vi som deltar i projektet

Nedanstående personer deltar i projektet. Klicka på respektive person för ytterligare kontaktinformation.

Lina von Sydow
Lina von Sydow
Jarmo Rantakokko
Jarmo Rantakokko
Michael Thuné
Michael Thuné
Stefan Pålsson
Stefan Pålsson
Elisabeth Larsson
Elisabeth Larsson
Ronak Naderi
Ronak Naderi
Studentrepresentant
Görel Andersson
Görel Andersson
Studentrepresentant

Som referensgrupp för projektet har följande personer verkat:
  • Mia Lindegren enhetschef/avdelningsdirektör, Uppsala Learning Lab
  • Maja Elmgren universitetslektor/projektledare, institutionen för fysikalisk och analytisk kemi/avdelningen för utveckling av pedagogik och interaktivt lärande
  • Åsa Kassman, universitetslektor/ordförande i tekniska utbildningsnämnden, institutionen för teknikvetenskaper