Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Programförkortningar

Program ID Program
BI BI Byggingenjör (högskoleingenjör)
BMI BMI Bygg- och maskiningenjör (högskoleingenjör)
COLL COLL Collegeutbildningen
DIST DIST Distanskurs
DSV Data- och systemvetenskap
DV DV Kand.prog. i datavetenskap/Datavetenskapligt program
DVK DVK Kandidatprogram i datavetenskap 180hp
DVM DVM Masterprogram i datavetenskap
DVM-SK Svensk-Kinesiskt Masterprogram i Datavetenskap
DVP DVP Datavetenskapligt program
E E Elektroteknik (civilingenjör)
EI EI Elektroingenjör (högskoleingenjör)
ES ES Energisystem (civilingenjör)
F F Teknisk fysik (civilingenjör)
F1 F1 Teknisk fysik (civilingenjör) 300hp årskurs 1
FORSK FORSK forskarstuderande
FRI FRI Fristående kurs
FyK FyK Kandidatprogram i fysik
HCIM HCIM Masterprogram i människa-datorinteraktion
ISM ISM Masterprogram i inbyggda system
IT IT Informationsteknologi (civilingenjör)
K K Kemiteknik (civilingenjör)
K1 K1 Kemiteknik (civing) 300hp årskurs 1
K2 K2 Kemiteknik (civilingenjör) årskurs 2 (gamla)
KemKand KemKand Kandidatprogram i kemi
KVÄ KVÄ Kvällskurs
LÄR LÄR Lärarprogrammet
M.FL CIV M.FL CIV med flera
MaFyK MaFyK Kandidatprogram i matematik alt. fysik
MaK MaK Kandidatprogram i matematik
MaM MaM Masterprogram i matematik
MASTER MASTER Internationell masterstudent
MDI MDI Människa-datorinteraktion
mfl civi mfl civi med flera civingprog
MI MI Maskiningenjör (högskoleingenjör)
Msino Msino Svensk-kinesiskt masterprogram i datavetenskap och program
NVP NVP Naturvetarprogrammet
NÄT NÄT Nätkurs
Q Q Teknisk fysik med materialvetenskap (civilingenjör)
SOM SOM Sommarkurs
SPRTEK SPRTEK Språkteknologiprogrammet
SPTM SPTM Masterprogram i språkteknologi
STS STS System i teknik och samhälle (civilingenjör)
TBM TBM Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap
TBV Tillämpad beräkningsvetenskap
W W Miljö- och vattenteknik (civilingenjör)
X X Molekylär bioteknik (civilingenjör)
Xbio Xbio Bioinformatik (civilingenjör)
XM XM Masterprogrammet i bioinformatik
XY XY Bioinformatik (civilingenjör)

Uppdaterad  2015-05-30 13:29:35 av Anneli Folkesson.