Terminalen/Uppgifter

Innehåll

Mål

Efter att du blivit godkänd på denna uppgift kommer du att känna till hur du från terminalen:

 • skapar en mapp
 • skapar, kopierar och döper om en textfil
 • dirigerar om in-/utmatning med hjälp av omdirigering (I/O-redirection)
 • komprimera en mapp till ett filarkiv.

Detta behöver du

Allt du behöver för att genomföra uppgiften finns redan installerat på universitetets Linux-system.

Om du väljer att utföra uppgiften på något annat sätt, till exempel på en privat dator med Linux, behöver du tillgång till följande:

 • En POSIX-kompatibel terminal.
 • Programmen tar, grep, cp, curl samt en texteditor, t ex nano.
  • Dessa ingår i princip alltid med Linux-distributioner samt Mac OS X.

Inlämning sker via Studentportalen. För detta krävs ett studentkonto.

Uppgift

Materialet som tas upp i uppgiften diskuteras på sidan med information om terminalen.

Del 1: Skapa mappar

 1. Använd mkdir för att skapa en mapp med namnet terminal_uppgift_abcd1234, där abcd1234 ska ersättas med användarnamnet för ditt studentkonto.
 2. Skapa mappen deluppgift_1 under denna mapp.
  • Du kan byta till mappen terminal_uppgift_abcd1234 med cd och skapa mappen därefter.
  • Du kan även skriva terminal_uppgift_abcd1234/deluppgift_1 som argument till kommandot mkdir.
  • Tab-komplettering gör denna del mycket smidigare!
 3. Använd cd för att gå in i mappen deluppgift_1.

Katalogstrukturen ska nu se ut så här:

.
└── terminal_uppgift_abcd1234
  └── deluppgift_1

Tips: Du kan använda kommandot tree, om du har det installerat, för att få denna output när du står i mappen ovanför terminal_uppgift_abcd1234

Del 2: Skapa, kopiera och döp om en textfil

 1. Skapa filen textfil.txt med raden En textfil som enda innehåll.
  • Du kan exempelvis använda nano, men vilken editor som helst ska fungera för detta.
  • Du kan även dubbelkolla att den skapade textfilen blev rätt med kommandot cat textfil.txt. Terminalen ska då skriva ut raden du har skrivit och inget annat.
 2. Kopiera mappen deluppgift_1 till en ny mapp med namnet deluppgift_2. Denna ska ligga i mappen ovanför.
  • Du använder enklast cd .. för att gå ett steg upp i katalogstrukturen.
  • Flaggan -r används med cp för att kopiera en mapp.
 3. Gå in i mappen deluppgift_2.
 4. Döp om textfil.txt, i denna mapp, till hittad_rad.txt
  • Detta gör du enklast med mv

Katalogstrukturen ska nu se ut så här:

.
└── terminal_uppgift_abcd1234
  ├── deluppgift_1
  │  └── textfil.txt
  └── deluppgift_2
    └── hittad_rad.txt

Del 3: Använda omdirigering

 1. Ladda ner filen jobbig_textfil.txt från denna länk. och lägg den i mappen deluppgift_2
  • Du kan använda kommandot curl för att göra detta direkt i terminalen: curl -o <filnamn att spara till> <url-länk> laddar ner filen i den angivna länken och sparar som det angivna filnamnet.
  • De flesta terminalemulatorer låter dig klistra in text med <Ctrl>+<Shift>+V, <Shift>+<Insert> eller klick med musens mittenknapp.
 2. Använd pipes (|) och grep för att få fram raden (eller raderna) som innehåller Hitta mig, givet kommandot cat jobbig_textfil.txt
  • Använd grep med citattecken för att enkelt få med mellanslag.
  • Kom ihåg att se efter stora och små bokstäver.
 3. Upprepa kommandot ovan, men addera fil-output för att lägga till (>>) raden i hittad_rad.txt.
 4. Använd rm för att radera jobbig_textfil.txt.

cat hittad_rad.txt ska nu visa något i stil med följande:

En textfil
Hitta mig! (denna text ska se annorlunda ut)

Del 4: Komprimera mappen med tar

 1. Byt katalog till den ovanför terminal_uppgift_abcd1234.
 2. Använd tar för att komprimera katalogen terminal_uppgift_abcd1234 till filen abcd1234_terminal.tar.gz, där du ersätter abcd1234 med användarnamnet för ditt studentkonto.
  • För att komprimera till gzip och skriva ut alla inkluderade filer och mappar använder du flaggorna -cvzf.

Terminalen ska då visa, förutsatt användningen av flaggan -v följande:

terminal_uppgift_abcd1234/
terminal_uppgift_abcd1234/deluppgift_1/
terminal_uppgift_abcd1234/deluppgift_1/textfil.txt
terminal_uppgift_abcd1234/deluppgift_2/
terminal_uppgift_abcd1234/deluppgift_2/hittad_rad.txt

Kontrollera vilka filer arkivet innehåller med hjälp av kommandot tar och flaggorna f och t, dvs skriv tar -tf abcd1234_terminal.tar.gz i terminalen och tryck enter.

Inlämning

Ladda upp tar-filen du skapade i uppgiften till Studentportalen.