What's on this page

Top of page

Slutseminarium

Fredag 5/6

Under ett slutseminarium fredag 5/6 träffar Aletta och Karl varje grupp under 45 minuter.

Syfte

Slutseminariet är en relativt informell diskussion där ni får chansen att komplettera det som eventuellt behöver kompletteras. Inför seminariet kommer vi lärare att förbereda diskussionsämnen med ledning av era övriga rapporteringar (inlämningar och slutredovisningen). Under seminariet vill vi en sista gång se att du kan:

  • uppvisa en övergripande förståelse för hur olika delar i projektet samverkar
  • redogöra och diskutera de delar som just du arbetat med under projektet mer djupgående.

Under seminariet kommer vi även diskutera de delar av rapporten som skulle kunna förbättras. Målet är att ingen ytterligare komplettering av rapporten utöver denna diskussion skall vara nödvändig.

Förberedelser

Om du deltagit aktivt under hela projektet bör du inte behöva förbereda dig inför seminariet.

Schema

I detta schema framgår när respektive projektgrupp har sitt slutseminarium i Zoom.