Kom igång

Kursen Operativsystem och processorienterad programmering (1DT096) avslutats under period 4 med ett projekt.

Uppstart

Projektdelen av kursen inleds med en föreläsning torsdagen 26/3 med övergripande information om projektet.

Projektenkät

Inför projektet måste du svara på en enkät.

Deadline: fredag 27/3 kl 13:00.

Projektgrupper

Under projektet kommer ni arbeta i grupper om 6 studenter. De par om två studenter ni arbetat i tidigare kommer hållas ihop under projektet och baserat på svaren i enkäten sättas samman till projektgrupper med andra par.

Projektförslag

Ni kommer inte få ett färdigt problem att arbeta med under projektet. Varje grupp måste själva arbeta fram ett eget projektförslag och få det godkänt.