Milstolpe 2

Tisdag 5/5 2020

Under milstople 2 träffas supergrupperna tillsammans med Karl för ett möte.

 • En grupp diskuterar och visar status på projeket och de andra grupperna agerar bollblank (opponenter), sedan byter grupperna roller med varandra.
 • Varje grupp har max 25 minuter till sitt förfogande inklusive frågor från och diskussion med de opponernade grupperna i supergruppen.
 • Opponenterna bör ställa frågor löpande under presentationen och inte i slutet av presentationen.

Slides

Varje grupp skall förbereda slides (eller liknande) som stöd för presentationen.

 • Tänk på att använda tillräckligt stor fontstorlek.
 • Tänk på att göra figurer på till exempel systemarkitekturen så stora och tydliga som möjligt.

Muntlig presentation

Inför milstolpe 2 skall du tänka igenom hur du kan utveckla dina färdigheter gällande muntlig presentation.

Agenda för mötet

Detta är den rekommenderade agendan för mötet. Ordningen visar även prioritering med det viktigaste först. Får ni ont om tid eller kör fast, försök beta av uppifrån och ner.

 1. Formalia - Berätta vilken grupp ni är, vilka medlemmar som är närvarande och vilka som eventuellt är frånvarande.
 2. Kort introduktion där ni berättar vad projektet går ut på och vilka huvudsakliga teknologier (programmeringsspråk mm) ni använder er av.
 3. Vad har hänt sedan milstolpe 1?
  • Vilken funktionalitet fanns på plats vid milstolpe 1?
  • Vilka mål sattes upp inför milstolpe 2?
  • Hur har arbetet planerats och olika uppgifter fördelats - vem har gjort vad? Här skall varje medlem kort med egna ord berätta om sitt bidrag. I förekommande fall, redogör även för genomförd inläsning.
  • Vilka har varit de största utmaningarna under arbetet fram till milstolpe 2?
  • Vilka mål har uppnåtts? Kanske har ni hunnit med mer än vad ni planerade? Kanske har ni hunnit med mindre än planerat?
 4. Kort visa och diskutera den senaste versionen av systemarkitekturen med fokus på eventuella förändringar sedan milstolpe 1.
 5. Kort demonstration där ni berättar om och visar den senaste stabila versionen av systemet. Relatera gärna till uppsatta mål och systemarkitekturen under demonstrationen.
 6. Kort visa vilken automatik som finns på plats (fokusera på sådant som inte fanns på plats vid milstolpe 1) för:
  • kompilering.
  • test (EUnit, JUnit eller liknande).
  • generering av dokumentation (tex mha EDoc, JavaDoc, PyDoc eller LaTex/TeX).
  • Uppstädning (make clean eller liknande).
 7. Reflektion på gruppens arbete.
  • Vad har fungerat bra och vad kan förbättras?
  • Vid behov - uppdatering av gruppkontraktet.
 8. Mål för för milstolpe 3, dvs genrepet av den muntliga slutredovisningen, tisdag 19/5.