Muntlig presentation

Ni har redan prövat på att presentera muntligt under fallstudien.

Vi är alla olika. Vissa trivs bättre med att prata inför andra och vissa trivs inte alls. Ett beprövat sätt att bli bättre på något är att öva. Under projektet kommer du regelbundet få öva mer på muntlig presentation.

Personlig utveckling

Var och en skall inför varje muntlig presentation fundera igenom följande punkter:

 • Känner du att du varit mindre aktiv än andra i gruppen under tidigare presentationer på kursen bör du försöka ta en mer aktiv roll denna gång.
 • Har du tagit stor plats under tidigare presentationer på kursen bör du försöka ta en mindre aktiv roll denna gång och i stället stötta och släppa fram andra i gruppen.
 • Brukar du välja att prata om något mindre tekniskt bör du fundera på att prata om något mer tekniskt nästa gång.
 • Brukar du memorera exakt ord för ord vad du skall säga bör du försöka prata mer fritt denna gång.
 • Brukar du prata direkt ur ett skrivet manus bör du försöka prata utan manus denna gång.
 • Känner du att det är svårt att slappna av och titta upp på publiken bör du försöka jobba medvetet på den biten.

Tips

Några tips för dig som tycker det är jobbigt att prata inför andra.

 • En stor fördel är att ni kan välja att prata om något ni själva gjort och tala utifrån egna erfarenheter - utnyttja det.
 • Prata och förklara utifrån en bild eller diagram.
 • Förklara vad ni tänker visa på demonstrationen och sedan prata under demonstrationen medans andra sköter det tekniska. Till exempel “Här ser vi hur Anders loggar in …“.
 • Ett knep är att beskriva ett problem, hur ni tänkte för att hitta olika lösningar och vilken lösning valde ni till slut. För- och nackdelar med vald lösning.

Goda råd om slides

Här följer några goda råd om slides som ni säkert hört tidigare men som vi på förekommen anledning vill påminna om igen.

 • Gör tydliga slides som publiken kan läsa. Tänk särskilt på att text och figurer måste vara tillräckligt stora och att välja lämplig kontrast i valet av färger.
 • Tänk på att långa kodexempel är svåra för publiken att hinna läsa - välj i stället t ex pseudokod eller ett flödesschema om du vill förklara en algoritm.
 • Det är också viktigt att ingen står framför projektorduken - då kan ju publiken inte sen den.