What's on this page

Top of page

Presentation av projektförslag

Onsdag 1/4

Onsdag 1/4 presenterar grupperna sina projektförslag för varandra enligt följande schema. Tre grupper presenterar före lunch och tre grupper presenterar efter lunch.

Alla grupper skall lyssna och kika på alla andra gruppers presentationer.

Till varje presentation är en grupp utsett som opponent. Opponerande grupp har ansvar för att leda en konstruktiv diskussion efter presentationen.