What's on this page

Top of page

Arbetstid

Under period 3 gick kursen på 33 % studietakt vilket motsvarar ca 13 timmar per vecka. Under period 4 och under projektet går kursen på 66 % studietakt vilket motsvarar ca 27 timmar per vecka. Ni har alltså dubbelt så mycket tid varje vecka för projektet jämfört med hur mycket tid ni förväntades lägga på kursen under period 3 (fram till tentan).

Träffas varje dag

Grupperna förväntas träffas varje dag (online).

  • Alla medlemmar i gruppen förväntas delta i minst ett möte varje dag (måndag - fredag) (online).
  • Frånvaro skall meddelas och motiveras i förväg till övriga medlemmar i gruppen.

Det är starkt rekommenderat att:

  • ha en fast tid för möte varje dag, men eftersom ni läser ytterligare en kurs parallellt med projektet kan den fasta tiden dock behöva flyttas i bland
  • träffas i Zoom mer än en gång per dag
  • arbeta två och två eller tre och tre i Zoom mellan möten med hela gruppen.