What's on this page

Top of page

Timeline

En övergripande planering över projektet med datum för alla obligatoriska moment och deadlines hittar du på projektets timeline.

Zoom

I timeline hittar du länkar till Zoom-möten i kolumnen Physical room or Zoom room.