Handledning 1a & 1b

Tisdag 14/4 och torsdag 16/4

Under handledning 1a och 1b träffar Karl varje projektgrupp under 15 minuter där vi tillsammans diskuterar hur gruppen på bästa sätt kan göra lämpliga avgränsningar och planera inför milstolpe 1.

Handledning 1a
tisdag 14/4 kl 13:15 - 15:00.
Handledning 1b
torsdag 16/4 kl 13:15 - 15:00.

Inför handledning 1a

Inför handledning 1a är det önskvärt att samtliga gruppmedlemmar läser igenom instruktionerna för milstople 1 och hunnit diskutera inom gruppen hur ni skall arbeta framåt mot milstolpe 1.

Schema för handledning 1a

I schemat för handledning 1a ser du när din projektgrupp träffar Karl i Zoom.

Schema för handledning 1b

I schemat för handledning 1b ser du när din projektgrupp träffar Karl i Zoom.