What's on this page

Top of page

Handledning 3

Tisdag 12/5, kl 10:15 - 12:00

Under handledning 3 träffar Karl enligt detta schema varje projektgrupp i Zoom under 15 minuter där vi tillsammans diskuterar hur gruppen på bästa sätt kan göra lämpliga avgränsningar och planera inför milstolpe 3.