What's on this page

Top of page

Handledning 4

Tisdag 26/5, kl 10:15 - 12:00

Under handledning 4 träffar Karl enligt detta schema varje projektgrupp i Zoom under 15 minuter där vi tillsammans diskuterar hur gruppen på bästa sätt kan förbereda sig inför slutpresentationen.