Workshop 1 - projektförslag

Tisdag 2/4, 10:15 - 12:00

Under denna workshop får ni reda på vilka projektgrupper ni skall arbeta i under projektet. De nya grupperna träffas alltså för första gången under denna workshop.

Förberedelser

Innan denna workshop skall varje par på egen hand ta fram förslag till projekt. Varje individ skall även fram en egen lista med sådant den är intresserad av att lära sig mer om under projektet.

Projektförslag

Varje par har i uppgift att översiktligt formulera minst två egna projektförslag innan projektgrupperna bildas.

Individuella lärandemål

Varje individ skall ta fram en egen lista med sådant den är intresserad av att lära sig mer om under projektet. Exempel på lärande mål:

 • Modeller för concurrency
 • Specifika programmeringsspråk
 • Specifika problem och/eller algoritmer
 • Problemlösning
 • Programmering
 • Design och systemarkitektur
 • Test och debugging
 • Olika roller i ett projekt
 • Skriftlig framställning
 • Muntlig framställning
 • Annat du är intresserad av