Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi


Vårterminen är indelad i två perioder - period 3 och period 4


Period 3

KURSNAMN ANM.KOD KURSKOD SPRÅK PERIOD
Algoritmer och datastrukturer III UU-61034 1DL481 Eng 3
Avancerad datorarkitektur UU-61204 1DT024 Eng 3-4
Avancerad interaktionsdesign UU-61614 1MD001 Eng 3
Beräkningsvetenskap för Dataanalys UU-62032 1TD352 Sve 3
Beräkningsvetenskap för Partiella Diffenrentialekvationer UU-62003 1TD354 Eng 3
Cybersäkerhet i samhällsperspektiv UU-61037 1DL003 Eng 3
Data Engineering I, 5hp UU-62015 1TD169 Eng 3
Data Engineering I, 7.5hp UU-62029 1TD069 Eng 3
Datorgrafik UU-61609 1MD150 Eng 3
Datorgrafik UU-62020 1TD388 Eng 3
Datorsystem med projektarbete UU-61217 1DT003 Sve 3-4
Digitala bildalstrande system UU-61610 1MD130 Eng 3
Distribuerade informationssystem UU-61219 1DT066 Sve 3
Gränssnittsprogrammering I UU-61603 1MD002 Eng 3
Högprestandaprogrammering UU-62013 1TD062 Eng 3
Informationsteknik och energilagring UU-61201 1DT107 Eng 3
Informationsteknologi: Möjligheter och utmaningar UU-61231 1DT110 Eng 3-4
Introduktion till Beräkningsvetenskap UU-62009 1TD342 Sve 3
Introduktion till computational social science UU-61022 1DL007 Eng 3
Introduktion till datorbaserade reglersystem UU-61813 1RT485 Eng 3
Introduktion till maskininlärning UU-61027 1DL034 Eng 3
Introduktion till processreglering UU-61819 1RT999 Sve 3
IT, etik och organisation UU-61615 1MD004 Eng 3
Krav inom agil utveckling UU-61607 1MD200 Eng 3
Kryptologi UU-61225 1DT075 Eng 3
Lågnivå-parallellprogrammering UU-61021 1DL550 Eng 3
Metoder och projektledning för mjukvaruutveckling UU-61007 1DL251 Eng 3
Naturliga beräkningsmetoder för maskininlärning UU-61011 1DL073 Eng 3-4
Objektorienterad programmering med Java UU-61025 1DL028 Sve 3-4
Operativsystem och processorienterad programmering UU-61236 1DT096 Sve 3-4
Plattformsöverskridande system UU-61009 1DL620 Eng 3
Programmering UU-61035 1DL042 Sve 3-4
Programmering av inbyggda system UU-61209 1DT106 Eng 3
Programmering för ämneslärare UU-11817 1DL006 Sve 3-4
Programmering för ämneslärare UU-61001 1DL006 Sve 3
Programmeringsteknik I UU-62019 1TD433 Sve 3
Reglerteknik I UU-61802 1RT490 Sve 3
Social robotik och människa-robotinteraktion UU-61611 1MD300 Eng 3
Statistisk maskininlärning UU-61808 1RT700 Eng 3
Systemdesign med ett användarperspektiv UU-61605 1MD034 ??? 3
System- och operationsanalys UU-61814 1RT317 Sve 3
Trådlös kommunikation och nätverksbaserade inbyggda system UU-61203 1DT194 Eng 3
Öppen fördjupningskurs i beräkningsvetenskap I UU-62005 1TD322 Eng 3
Öppen fördjupningskurs i beräkningsvetenskap II UU-62012 1TD326 Eng 3

Period 4

KURSNAMN ANM.KOD KURSKOD SPRÅK PERIOD
Avancerad datorarkitektur Kursen startar period 3 1DT024 Eng 3-4
Beräkningsvetenskap för Dataanalys UU-62042 1TD352 Sve 4
Data Engineering II UU-62033 1TD075 Eng 4
Datorarkitektur UU-61220 1DT093 Eng 4
Datorsystem med projektarbete Kursen startar period 3 1DT003 Sve 3-4
Djup maskininlärning för bildanalys UU-61612 1MD120 Eng 4
Förstärkningsinlärning UU-61812 1RT745 Eng 4
Förstärkningsinlärning UU-61800 1RT747 Eng 4
Gränssnittsprogrammering II UU-61608 1MD003 Eng 4
Högprestanda- och parallellberäkningar UU-62035 1TD064 Eng 4
Informationsteknologi: Möjligheter och utmaningar Kursen startar period 3 1DT110 Eng 3-4
Internationell mjukvaruutveckling, projekt UU-61242 1DT092 Eng 4
Internet of Things UU-61240 1DT094 Eng 4
Introduktion till Beräkningsvetenskap UU-62037 1TD342 Sve 4
Komplexa IT-system i stora organisationer UU-61036 1DL630 Eng 4
Modellering av dynamiska system UU-61801 1RT155 Sve 4
Människa-datorinteraktion UU-61602 1MD016 Eng 4
Naturliga beräkningsmetoder för maskininlärning Kursen startar period 3 1DL073 Eng 3-4
Objektorienterad programmering med Java Kursen startar period 3 1DL028 Sve 3-4
Operativsystem och processorienterad programmering Kursen startar period 3 1DT096 Sve 3-4
Parallell och distribuerad programmering UU-62007 1TD070 Eng 4
Programmering Kursen startar period 3 1DL042 Sve 3-4
Programmering av inbyggda system, projekt UU-61224 1DT108 Eng 4
Programmering för ämneslärare Kursen startar period 3 1DL006 Sve 3-4
Programmeringsteknik I UU-62034 1TD433 Sve 4
Programmeringsteknik II UU-62024 1TD722 Sve 4
Programmeringsteknik II för ämneslärare UU-62000 1TD726 Sve 4
Reglerteknik I UU-61803 1RT490 Sve 4
Reglerteknik II UU-61811 1RT495 Eng 4
Självständigt arbete i informationsteknologi UU-61233 1DT350 Sve 4
Självständigt arbete inom system i teknik och samhälle - IT-system UU-61008 1DL931 Eng 4
Säkerhet i reglersystem UU-61805 1RT004 Eng 4
Säkerhet och integritet UU-61205 1DT098 Eng 4
Tillämpad linjär algebra för dataanalys UU-62030 1TD060 Eng 4
Trådlös kommunikation och inbyggda system, projekt UU-61200 1DT195 Eng 4
Uppdaterad  2023-10-16 11:40:44 av Liselott Dominicus van den Bussche.