Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Masterprogram

Att välja var och vad du ska studera är ett av de viktigaste besluten du kommer att ta i ditt liv. Många faktorer kommer att påverka ditt val, som kvaliteten på utbildningen, var du vill bo och vad du vill jobba med.

Institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet erbjuder flera masterprogram. Varje program består av två års studier, inklusive ett examensarbete som kan bedrivas vid universitetet eller i samarbete med ett företag eller en statlig myndighet.

Alla våra program undervisas på engelska och leder till en Master of Science examen ("Magister Scientiae", MSc), standardiserad i Europa under Bolognamodellen.

Våra masterprogram

Masterprogram i datavetenskap

Masterprogramet i datavetenskap erbjuder en bred utbildning inom området, inklusive design, implementering och utvärdering av datorsystem med fokus på programvara. Syftet med programmet är att tillhandahålla kunskaper och analytiska färdigheter som har ett långvarigt värde. Studieplanen fokuserar på problemlösning och allmänna principer, snarare än på vissa programmeringsspråk eller maskinvaruplattformar. Programmet förbereder dig för en internationell och högkvalificerad arbetsmarknad inom såväl näringsliv och industri som inom forskning.

Svensk-kinesisk inriktning mot datavetenskap och programvaruutveckling
Den svensk-kinesiska inriktningen mot datavetenskap och programvaruutveckling erbjuder ett år av studier vid National Taiwan Normal University, NTNU, i Taiwan. Du får möjlighet att uppleva en annan kultur och bilda nära band med landet, vilket i sin tur öppnar dörrar på en internationell arbetsmarknad. Programmet innehåller kurser inom datavetenskap som grundar sig på NTNUs forskningsperspektiv. Det finns också kurser med kulturellt innehåll (som språk eller interkulturella relationer). Framgångsrika studenter kan ta ut en dubbel examen från Uppsala universitet och NTNU.


Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap

Masterprogrammet i tillämpad beräkningsvetenskap är ett tvärvetenskapligt program som rör sig mellan allt från avancerade datorer och mjukvara till kemi, biologi, fysik och teknik. Programmet ger dig möjlighet att bredda och fördjupa din kunskap inom naturvetenskap såväl som teknik, med en specialisering inom datorer och matematisk modellering. Fokus ligger på användningen av datasimulering inom naturvetenskap och teknik. Du kommer att lära dig att tillämpa beräkningsmetoder, programvara och matematiska och statistiska modeller inom just ditt intresseområde.


Masterprogram i inbyggda system

Masterprogrammet i inbyggda system ger dig en utbildning världsklass inom datavetenskap och systemteknik, med en fokus på design, implementering och analys av inbyggda system. Programmet är nära kopplat till avancerad forskning vid Uppsala universitet och som student får du kunskaper och färdigheter som är mycket relevanta på den nationella och internationella arbetsmarknaden, både inom industrin och akademien.


Bildanalys och maskininlärning

Användningen av digitala bilder och video har ökat dramatiskt under de senaste decennierna. Masterprogrammet i bildanalys och maskininlärning ger dig en omfattande förståelse av dess två huvudämnen och ger dig kunskaper att utveckla datorsystem som kan lära sig att utföra effektiva och intelligenta analyser av visuell information. De potentiella tillämpningarna av de förvärvade färdigheterna är oöverskådliga: Du kan hjälpa läkare att planera operationer så att de passar varje enskild patient, stödja dem i att upptäcka och bota cancer eller sällsynta sjukdomar, hjälpa historiker och arkeologer att analysera enorma arkiv med historiska dokument eller bidra till utvecklingen av robotar som kan förstå mänskliga känslor.


Dataanalys

Dataanalys (data science) handlar om att förvandla stora mängder data till kunskap. Detta har enormt många användningsområden, från att bidra till att lösa vår tids stora samhällsproblem till att hjälpa företag av alla storlekar och inom alla områden att ringa in målgrupper och optimera sina produkter och intäkter.

Inriktning mot Data Engineering
Masterprogrammet i dataanalys med inriktning data engineering kommer att ge dig kunskap, verktyg och färdigheter för att kunna arbeta inom en rad olika spännande tjänster som involverar analys av stora mängder data. Du får generella kunskaper och färdigheter som behövs hos en dataanalytiker, liksom avancerade kunskaper i datautvinning och data engineering.
Inriktning mot maskininlärning och statistik
Masterprogrammet i dataanalys med inriktning maskininlärning och statistik kommer att ge dig kunskap, verktyg och färdigheter för att kunna arbeta inom en rad olika spännande tjänster som involverar analys av stora mängder data. Du får generella kunskaper och färdigheter som behövs hos en dataanalytiker, liksom avancerade kunskaper i maskininlärning.


Masterprogram i människa-datorinteraktion

Specialister inom människa-datorinteraktion gör datateknik intressant, användbart och roligt. Idag när informationsteknik är en viktig del av nästan varje enskild produkt och tjänst är detta viktigare än någonsin. Masterprogrammet i människa-datorinteraktion ger dig som student de teorier och metoder som krävs för att utforma välfungerande och innovativa gränssnitt, produkter och tjänster. Programmet fokuserar på frågorna som uppstår vid utformningen av användbara IT-system. De flesta kurserna är baserade på projekt som utgår från verkliga problem och utvecklas i samarbete med ledande svenska företag. Masterprogrammet i människa-datorinteraktion är baserat vid Institutionen för Informatik och Media.


Läs ett masterprogram i Uppsala

Uppsala universitet är ett omfattande universitet på alla sätt och vis. Forskning och utbildning är starkt relaterade och oavsett vad du studerar kommer du att ha nära kontakt med olika forskningsgrupper och knyta viktiga akademiska kontakter.

Därför ska du välja Uppsala universitet!

Som studentstad är Uppsala idealet. I den internationella studenterbarometern 2013, där eleverna betygsatte sin internationella utbildningserfarenhet, fick Uppsala universitet högsta poäng bland alla de 178 universitet som utvärderades när det gällde "ett bra ställe att vara". Allt om att studera i Uppsala.


Information om anmmälan och antagning

Ansökning till våra masterprogram sker under vårterminen varje år, oftast under perioden 15 mars till 15 april. Ansökan sker alltid på www.antagning.se.

För att bli antagen måste du uppfylla olika behörighetskrav. Ofta finns det fler behöriga sökande till en utbildning än antalet platser. Då görs ett urval bland de sökande, till exempel utifrån betyg eller resultat på högskoleprovet.

Hur fungerar antagningen?

Uppdaterad  2023-06-27 15:43:04 av Liselott Dominicus van den Bussche.