Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Teknik och etik, 5p

En kurs för forskarstuderande inom alla områden

2007-2008

Kursstart 26 okt 07 10.15-12.00 sal: 1145

Utvecklingen och användningen av IT påverkar individer, organisationer och samhälle. Den skapar nya handlingsmöjligheter och ger därmed också upphov till nya etiska frågor. Människors värderingar, känslor, fysisk och mental hälsa påverkas starkt på många olika sätt. Hur denna teknologi behandlar dessa mycket känsliga områden har en avgörande effekt på teknikens effektivitet och användbarhet. Användare, intressenter och sakhållare kan känna att det är svårt att använda teknologin om de upplever att den kränker för dem viktiga värderingar, intressen och känslor. Teknikens fördelar kan inte utnyttjas till fullo eller inte alls. Risken är stor att dyra och nödvändiga system överges p.g.a. konflikter och skandaler eller att de används suboptimalt, att människor och organisationer skadas när de vägrar eller tvekar att använda tekniken, och att användarnas/personalens arbetsmiljö försämras.

För att kunna ta hänsyn till viktiga etiska aspekter som påverkar teknikens effektivitet är det viktigt att redan under teknikens utvecklingsfas ha tillgång till lämpliga analysverktyg för att veta hur tekniken ska byggas så att den inte bara undviker att komma i konflikt med viktiga värderingar utan istället tillfredsställer användarens, organisationens och samhällets etiska grundvärderingar på bästa möjliga sätt. Tekniken behöver också förberedas så att den kan varna eller klara av eller hantera eller "tåla" etiska konflikter och inte kollapsar under trycket av dessa problem. Lika viktigt är att under införande- och användningsprocessen ha tillgång till lämpliga verktyg för att få möjlighet att planera och genomföra organisationsförändringar, förse användarna med nödvändiga färdigheter samt förbereda dem så att alla etiska konflikter och problem som kan uppstå när IT används skall kunna hanteras tillfredsställande.

Kursen kommer att ge kunskaper inom områden datoretik och etikpsykologi samt koncentrera sig på hur man kan konstruera användbara verktyg och metoder för att hantera etiska frågor vid IT-utveckling.

Litteratur:

  1. Computer ethics and professional responsibility. Edited by Terell Ward Bynum and Simon Rogerson. Blackwell, 2003. ISBN 1-85554-845-3.
  2. Övervakad. Pär Ström. Liber, 2003.
  3. Diverse artiklar

Lärare: Iordanis Kavathatzopoulos
Undervisningsform: Seminarier
Examination: Aktivt deltagande, seminarinledningar, projektuppgift och PM
Kursperiod: HT07
Anmälan till: Iordanis Kavathatzopoulos, .

Schema, läsanvisningar, länkar

Tid, plats Ämne Seminarieledare Litteratur, länkar
26 okt 10.15-12.00 sal: 1145 Introduktion Iordanis Kavathatzopoulos Apologia Sokratous, läs Popper, K. R., Det öppna samhället och dess fiender, del 1 Platon, 7.4-7.5, 10.1, 10.5-10-8. Personlig integritet 1, 2. Staters "integritet" 3, 4. Företags och organisationers "integritet" 5, 6, 7. Anteckningar
9 nov 10.15-12.00 sal: 1145 Etisk problemlösning och beslutsfattande Agata Artiklar: Hoffman, Piaget, Kohlberg, Gewritz, Sunstein
9 nov 13.15-15.00 sal: 1145 IT-etik Elina Bynum-Rogerson I, Filosofer, Second Life, Surfa på internet
30 nov 10.15-12.00 sal: 1145 Professionellt ansvar Åsa Bynum-Rogerson II-III, Teknikneutralitet 1, 2, Lögner
30 nov 13.15-15.00 sal: 1145 IT-etiska frågor Daniel (Mattias) Bynum-Rogerson IV, Ström, 1, 2, 3, Swartz, Foucault: Övervakning och straff/Panoptikon, Övervakning, Undervakning, Systemutveckling, Ekonomisk diskriminering
4 dec 10.15-12.00 sal: 1146 Etiska system Christian Rick, Mikael Laaksoharju Ethxpert, Ethick
4 dec 13.15-15.00 sal: 2215 Etiska verktyg och metoder Gustav Moraldatorer och etiska analyssystem. Artiklar: Goda datorer; Value Sensitive Design 1, 2; Paramedic 1 eller 1, 2; Resolvedd; Procedural ethics; Kvalitativt beslutsfattande eller här(inga detaljer, bara substansen); Automatisk etik; Autonom etik
25 apr 10.15-12.00 sal: 1345 PM- och projektpresentationer Alla Agata; Elina; Mikael; GustavÅsa

PM

Välj ett PM-ämne inom ramen för seminarieämnen, skriv texten (minst 4000 och högst 6000 ord) och skicka det till alla deltagare senast någon dag före den 15 dec. Skriv på engelska och som om det skulle gå igenom en review-process för en vetenskaplig tidskrift.
Utveckla din tes genom att behandla alla frågor som diskuteras under seminarierna, t ex:

Vad är datoretik? Kan det finnas en sådan disciplin? Räcker det inte med de befintliga disciplinerna, t ex filosofi och samhällsvetenskap? Skapar IT kvalitativt nya moraliska problem eller är förändringarna bara kvantitativa?
Hur löser vi moraliska problem och hur fattar vi beslut? Finns det bättre och sämre sätt att hantera moraliska problem? Hur lär vi oss att hantera moraliska problem? Finns det någon utveckling i vår förmåga eller är allt givet från början? Hur skulle vi kunna få hjälp att hantera moraliska problem?
Är det svårare för IT-folk att ta sitt moraliska ansvar och handla rätt jämfört med andra yrkesgrupper? Varför? Kan man göra något åt det? Vad ska etiska koder och licensiering vara bra för? Hur ska de vara uppbyggda och vilka krav ska de ställa? Har de något praktiskt värde?
Vilka etiska problem skapar IT-utvecklingen? Skapar den bara problem eller ger den nya möjligheter att lösa gamla och nya moraliska problem? Kan vi använda IT för moraliskt positiva ändamål? Vilka skyldigheter och ansvar har vi om vi låter bli att använda IT för att lösa moraliska problem?
Är det önskvärt att skapa moraliska datorer och etiska analyssystem? Vore det möjligt? Hur skulle sådana system vara byggda för att kunna vara användbara?

Uppdaterad  2008-04-24 21:07:31 av Åsa Cajander.