Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Institutionen för Informations-teknologi

Vi forskar om avancerad konstruktion och användning av datorsystem inom vetenskap och teknik.

Våra Utbildningar

Glada studenter

Vill du förstå hur informationsteknologi ­fungerar, påverka utvecklingen och skapa morgondagens teknik? På institutionen för informationsteknologi studerar du i en internationell miljö med lärare som är världsledande forskare inom sina områden. Vi täcker en mängd frågeställningar, från konstruktion av datorsystem, via programmering av datorer, lagring och hantering av data, till informationsutvinning och metoder för användning av datorer i olika sammanhang.
Läs om våra program och kurser.
Programmering för lärare 2021
Forskarutbildning på institutionen för IT

Vår Forskning

Verksamheten är grupperad i fem teman: beräkningsvetenskap, datalogi, datorteknik, systemteknik samt visuell information & interaktion. Vart och ett av dessa teman är i sig ett omfattande ämnesområde, där vi både bedriver grundforskning och har projekt med kopplingar till tillämpningar inom exempelvis teknik, biologi, medicin, ekonomi, och psykologi. Den breda vetenskapliga förankringen speglas i ett stort antal samarbeten över olika akademiska discipliner samt med näringsliv och offentlig sektor.
Forskning vid IT-institutionen.

Mikroskop och skärm.

Uppdaterad  2024-05-15 15:15:23 av Joel Fredrikson (UU-anställd).