Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Kontakta oss

Nedan har vi samlat kontaktinformation för alla viktiga studentfunktioner på institutionen för informationsteknologi.

Ytterligare kontaktinformation för TEKNAT-studenter finner du på fakultetens kontaktsidor.

IT-kansliet

IT-kansliet kan förutom övergripande administrativa uppgifter även hjälpa dig med ämnesspecifika frågor rörande t.ex. antagning, kursregistrering och resultatrapportering. IT-institutionens tentor skannas hos Studentservice Ångström fr.o.m. mars 2017.

Öppettider
Måndag
13.30 - 14.30
Onsdag
10.00 - 11.30

Telefonnummer 018-471 7604

Besöksadress
IT-kansliet/Nya Ångström, rum 103194 (hus 10, plan 3, rum 194)

Du kan även nå oss via mail:

Vid behörighetsfrågor efter kontrollbesked från antagning.se, vänligen kontakta

Studievägledning

Besvarar bl a frågor om kurser, studiegångar, studieuppehåll, utbildningsprogram och inriktningar. Det är hit du i första hand vänder dig vid eventuella problem med dina studier eller är i behov av särskilt stöd. För öppettider och annat, se studievägledarnas hemsida.

ÄR DU I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD?

Det finns ett antal olika instanser inom och utanför universitetet som ger stöd och hjälp när man är i behov av särskilt stöd i studierna. Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har en Samordnare för studenter i behov av särskilt stöd dit man kan vända sig för stöd och råd. Läs mer på deras sidor om särskilt stöd.

Uppdaterad  2023-12-08 13:46:32 av Liselott Dominicus van den Bussche.