Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Master i tillämpad beräkningsvetenskap

Programbild för tillämpad beräkningsvetenskap
Idag spelar matematiska och statistiska modeller, datorer och simuleringar en nyckelroll inom naturvetenskap och teknik: Det är ett sätt att söka ny kunskap och nya produkter. Masterprogrammet i tillämpad beräkningsvetenskap ger dig möjlighet att bygga vidare på dina tidigare kunskaper från en naturvetenskaplig eller teknisk kandidatutbildning, men nu men inriktning mot datorberäkningar, simuleringar och matematisk/statistisk modellering.

Examensarbetet

I examensarbetet kommer du att använda de kunskaper och färdigheter du tillägnat dig i de olika kurserna inom masterprogrammet. Examensarbetet är ett terminslångt forsknings- eller utvecklingsprojekt, där du självständigt får arbeta med att lösa ett vetenskapligt problem vid universitet eller i något företag. Arbetet utförs under handledning, och resultatet presenteras både muntligt och i en skriftlig rapport, "masteravhandlingen".

För mer information om examensarbetet, se kursplan. Se även exempel på examensarbeten i tillämpad beräkningsvetenskap.

Koppling till forskning

Uppsala universitet är känt internationellt för sin forskning. Många forskargrupper som deltar och bidrar till programmet är världsledande inom sitt område. Lärare är aktiva inom världsledande forskargrupper t ex i materialvetenskap, molekylärbiologi och beräkningsvetenskap. De bidrar med internationella kontakter inom forskning, vilket medför goda möjligheter att exempelvis utföra examensarbetet utomlands.

master_CSE.jpg

Uppdaterad  2016-06-22 15:52:19 av Anneli Folkesson.