Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Stöd och service

IT-kansliet kan förutom övergripande administrativa uppgifter även hjälpa dig med ämnesspecifika frågor rörande till exempel antagning, kursregistrering och resultatrapportering.

Öppettider
Måndag
13.30 - 14.30
Onsdag
10.00 - 11.30

Telefonnummer 018-471 7604

Besöksadress
IT-kansliet/Nya Ångström, rum 103194 (hus 10, plan 3, rum 194)

Du kan även nå oss via mail:

OBSERVERA: Frågor angående behörighet eller kontrollbesked från antagning.se besvaras centralt, vänligen kontakta

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDNING

Du kan vända dig till våra duktiga studievägledare med frågor som rör dina studieval, eventuella problem med studierna eller studiesituationen och karriärfunderingar. Studievägledarna har alla ansvar för olika program och är därför experter på frågor rörande just ditt program. Mer om studie- och karriärvägledning.

ÄR DU I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD?

Det finns ett antal olika instanser inom och utanför universitetet som ger stöd och hjälp när man är i behov av särskilt stöd i studierna. Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten har en Samordnare för studenter i behov av särskilt stöd dit man kan vända sig för stöd och råd. Läs mer på fakultetens sidor om särskilt stöd.

REGLER OCH RÄTTIGHETER

På Uppsala universitet finns riktlinjer för studenternas arbetsvillkor som tar upp vilka krav du kan ställa på bland annat fysisk och psykosocial arbetsmiljö, kursplaner och scheman, studentinflytande och undervisning. Vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet finns en likabehandlingsplan och andra dokument och föreskrifter som kopplar till regler och rättigheter.

DATORTJÄNSTER

På universitetets gemensamma sida "IT för studenter" hittar du mer allmän information om universitetets datornät, studentportalen, trådlösa nätverk, e-post, utskrifter, gratis programvaror.

Uppdaterad  2024-01-12 15:56:19 av Liselott Dominicus van den Bussche.