Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Ansökan 15 januari - 15 februari

Ansökningstiden för alla utbyten är 15 januari till 15 februari 2024.

Olika typer av utbytesstudier

För studenter vid Institutionen för informationsteknologi finns det flera alternativa vägar att välja om man vill åka på utbyte. Det finns många universitet att resa till och man kan delta i kurser både inom och utanför sitt ämnesområde.

Internationella utbyten på institutionsnivå
Institutionen för informationsteknologi erbjuder utbytesprogram som omfattar studier vid ett av våra 20-tal partneruniversitet, antingen under en termin eller i vissa fall ett helt läsår. Många av de universitet där vi har etablerade utbytesavtal utgör så-kallade är Erasmus-utbyten, men vi erbjuder även utbyten med ett antal asiatiska utbyten.

Internationella utbyten på fakultetsnivå
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten administrerar utbytesavtal med ett antal universitet som är tillgängliga för alla studenter inom fakultetens vetenskapsområden att söka. Utbytesavtalen på fakultetsnivå är tecknade med lärosäten som anses intressanta inom teknik och naturvetenskap och täcker ofta ett bredare ämnesområde. Speciellt intressanta kan många av avtalen vara för ingenjörsstudenter då flera av avtalen är direkt riktade mot dessa.

Universitetets centrala utbytesprogram
Uppsala universitets centrala utbytesprogram är öppet för alla studenter vid universitetet. Dessa program omfattar flera eller alla ämnesområden vid de utländska värduniversiteten.

Transparent jordglob

Vem får åka?

Eiffeltornet

Alla studenter kan söka universitetets generella utbyten. Institutionens utbyten kan du söka om du har matematik och informationsteknologi som inslag i ditt utbildningsprogram. Detta gäller alltså inte bara IT och DV-studenter, utan även studenter inom MA, STS, F, X och i vissa utbyten även andra program.

Dina utlandsstudier kan fokusera på informationsteknologi (algoritmer, mjukvara och hårdvara), matematik, eller båda ämnena.

  • För att komma vara behörig för en utbytesplats bör du vid utresetillfället gå i årskurs 3 eller högre. Du bör ha hållit normal takt i dina studier här hemma, däremot är det inte nödvändigt att ha höga betyg. Kriterier såsom aktivt deltagande och en sund nyfikenhet är viktigare.
  • För utbyten inom Europa kan du behöva språkkunskaper i det språk som talas i det land du åker till. Ofta räcker det med gymnasiekunskaper.

SÅ HÄR SÖKER DU

Du ansöker genom https://uu.moveon4.de/form/59a7fb5c84fb96ec499bf355/eng . Frågor skickas till Ulrika Jaresund.

  • Observera: Ansökningstiden för alla utbyten HT24/VT25 är 15 januari -15 februari 2024.

Samma länk och deadline gäller utlandsstudier både under hösten och / eller vårterminen. Om det finns platser kvar därefter utlyses dessa med start 15 augusti 2024.

KONTAKTA OSS
  • För allmän information om våra utbyten, kontakta vår utbyteskoordinator Ulrika Jaresund.
  • För specifik information angående enskilda lärosäten, kontakta universitetens respektive avdelning direkt.
Uppdaterad  2023-12-08 11:41:16 av Liselott Dominicus van den Bussche.