Skip to main content
Department of Information Technology

Undervisning Beräkningsvetenskap I

Informationen här uppdateras regelbundet under kursens gång

Kursbok

S.C.Chapra, Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, McGraw - Hill, 2a eller 3e upplagan.

Laborationer

25/04, Lös: Introduktion till Matlab
26/04, Lös: Fel och datoraritmetik
31/04, Lös: Lineära ekvationssystem
22/04, Lös: Programmering
27/04, Lös: Integrering
11/05, Lös: Icke-lineära ekvationer

Föreläsningar

23/03, Introduktion
27/03, Läs: [Chapra] pp 79-109 2a upplagan, pp 88-120 3e upplagan.
01/04, Läs [Chapra] pp 236-244 2a upplagan, pp 254-263 3e upplagan, Matlab script till denna föreläsning: algoritm_for_LU_v1.m, konstruera_Li.m.
13/04, Läs [Chapra] pp 218-227, 236-244 2a upplagan, pp 242-245, 254-263 3e upplagan, Matlab script till denna föreläsning: algoritm_for_LU_v2.m, konstruera_Li.m.
20/04, Läs [Chapra] pp 253-258 2a upplagan, pp 272-277 3e upplagan, Matlab script till denna föreläsning: myWilkinson.m
24/04, Läs [Chapra] pp 389-409 2a upplagan, pp 462-480 3e upplagan.
29/04, Läs [Chapra] pp 389-409, 426-32 2a upplagan, pp 462-480, 497-503 3e upplagan.
04/05, Läs [Chapra] pp 111-128, 2a upplagan, pp 123-140, 3e upplagan.
08/05, Läs [Chapra] pp 139-149, 151-154, 2a upplagan, pp 151-161, 168-170 3e upplagan.
12/05 Matlab script till denna föreläsning: Julia.m

Extra övningar

Övningar relaterade till föreläsning II
- Hitta det minsta heltalet n som inte går att representera i en dator.
- Bevisa med hjälp av datorn att n inte går att representera.
- Kan n+1 representeras i datorn?
Övningar relaterade till föreläsning III
- Givet matriser L och U så att A = LU beskriv hur du kan beräkna determinanten av A m.h.a., endast matrisen U.
Övningar relaterade till föreläsning IV
- Titta gärna på extra_ovning.pdf
- Vad är inversen till pivoteringsmatrisen P ?
Övningar relaterade till föreläsning V
- Sätt e = 0.01 jämför polynomen P1 = (x-1)*(x-1) och P2 = (x-1-e)*(x-1+e), vad är den relativa skillnaden i koefficienterna av P1 och P2? Vad är den relativa skillnaden i rötterna av P1 och P2? Säg något om konditioneringen av problemet "Hitta rötterna till P1".
Övningar relaterade till föreläsning VIII
- Härled "15 dels" regeln för sammansatta Simpsons regel på samma sätt som vi visade "3e dels regeln" för sammansatta trapetsregeln.

Workout

Alla workouts använder sig av workouts.pdf
1. Lös Problem 1-5 i kapitel "Linjära system"
2. Lös Problem 1-5 i kapitel "Integrering"

Miniprojekt

Alla miniprojekt lämnas in skriftligt eller mailas till respektive laborationsledare i samband med laboration, workout eller problemlösning alternativt till mig i samband med föreläsning.
Miniprojekt 1 Deadline 30 April.
Miniprojekt 2 Deadlline 17 Maj
Miniprojekt 3

Gamla Tentor

Gamla tentor

Instuderingsfrågor

Integrering instuderingsfragor_integrering.pdf
Lösning av f(x) = 0 instuderingsfragor_ickelinear.pdf

Updated  2015-05-20 14:02:53 by Kristoffer Virta.