Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Etisk kompetens för beslutsfattare och organisationer

Projektet inleddes hösten 2007. Arbetet bygger på antagandet att etisk kompetens definieras av välfungerande etiska processer, frikopplat från normativa aspekter. Projektet ska generera verktyg och metoder för att främja etisk kompetens.

  • Intervjuer och frågeformulär, framför allt i elektronisk form, för testning och kartläggning
  • Metoder för att arbeta med värdegrunder och etiska riktlinjer
  • Träningsmetoder för att höja beslutsfattares etiska kompetens
  • Verktyg för att stödja etiskt beslutsfattande
  • Mikrovärld för etisk problemlösning. Används både för att mäta och stimulera etisk kompetens

Läs mer om dessa verktyg i Methods.

Resultaten av projektet kommer att bidra till att utveckla etikämnet i Sverige samt till att skapa etiska verktyg för praktiskt bruk i organisationer och företag.

Handelsbankens forskningsstiftelser

Projektet ETHCOMP - Etisk kompetens för beslutsfattare och organisationer - finansierats i sin helhet, 2007-2010, av Handelsbankens forskningsstiftelser: Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse samt Tore Browaldhs Stiftelse. Besök gärna forskningsstiftelsernas hemsida för mer information. www.forskningsstiftelserna.handelsbanken.se

Publikationer

Uppdaterad  2021-06-22 14:20:16 av Iordanis Kavathatzopoulos.