Technical Report 2004-043

Skattekontoret i Falun: Ett mönsterkontor

Iordanis Kavathatzopoulos, Jenny Persson, and Carl Åborg

October 2004

Abstract:
Denna rapport är en utvärdering av åtgärder som genomfördes på skattemyndighetens kontor i Falun som en del av mönsterkontorsprojektet. Åtgärdernas syfte var att tillföra individer och organisation färdighetsbaserat lärande för att minska otrivsel, stress och ohälsa. Avdelningen för människa-datorinteraktion vid Uppsala universitet har deltagit som stöd i ansträngningarna för förbättring av arbetsmiljön samt i utvärderingen av genomförda åtgärder som en del i VERKA-projektet. Utvärderingen har baserats på data som har samlats genom intervjuer, frågeformulär och testinstrument. Resultaten visar att stämningen på Falunkontoret är bättre nu än innan. De anställda har en klar önskan att tillämpa det de lärt sig samt att fortsätta med nya och kompletterande åtgärder. De har också ett stort behov att förbättra IT-stödet.

Note: In Swedish. Originally written 2002

Available as PDF (2.03 MB, no cover)

Download BibTeX entry.