Technical Report 2008-003

Ett förbättrat verktyg för mätning av användbarhet, stress och nytta: Andra försöket inom CSN

Iordanis Kavathatzopoulos

January 2008

Abstract:
Syftet med detta arbete är att utveckla ett index för att beskriva användbarheten hos ITverktyg och hur användbarheten påverkar effektiviteten. Enkäten prövades inom CSN först på STIS2000. Resultaten ledde till en förbättrad version av enkäten som prövades hösten 2006 på E-posthandläggningen. 427 personer deltog i undersökningen. Sammanhållningen av enkätens delar och frågor samt tillförlitligheten har blivit bättre vilket gör det lättare att utveckla ett användbarhetsindex. Svaren visar också att deltagarna är i stort neutrala när det gäller användbarheten av E-posthandläggningen inom CSN.

Note: In Swedish.

Available as PDF (123 kB, no cover)

Download BibTeX entry.