Technical Report 2010-028

Om professionell användning av sociala medier och andra digitala kanaler

Håkan Selg

November 2010

Abstract:
Ny teknik i kombination med sociala processer ställer dagens ledare inför en rad utmaningar. Innehållet i rapporten baseras på 20 expertsamtal där experternas erfarenheter och intressen varit styrande. Resultatet har blivit en bred översikt som dels kan tjäna som utgångspunkt för fördjupade studier, dels som ett aktuellt diskussionsunderlag för personer inom berörda verksamheter.

Available as PDF (838 kB)

Download BibTeX entry.