Technical Report 2014-003

Ekonomiadministratörernas IT-relaterade arbetsmiljö vid Uppsala universitet - En kortfattad rapport från KIA-projektet

Åsa Cajander, Thomas Lind, Gerolf Nauwerck, Britta Nyberg, and Bengt Sandblad

February 2014

Abstract:
Denna rapport innehåller en kartläggning av ekonomiadministratörers, ekonomiassistenters och ekonomiadministratörers digitala arbetsmiljö på Uppsala universitet. Rapporten är skriven med utgångspunkt från att läsaren har inblick i hur ekonomiassistenterekonomiadministratörer arbetar idag på Uppsala universitet, samt har kunskap kring de olika IT-system som används. Kartläggningen gjordes under hösten 2013 då 12 ekonomiassistenter ekonomiadministratörer besöktes under 2-3 timmar och metoden Contextual Inquiry användes. Inledningsvis förklaras begreppen arbetsmiljö och IT, och Robert Karaseks modell med dimensionerna krav kontroll och stöd presenteras. Dessa dimensioner ligger sedan till grund för kartläggningen som kortfattat presenterar de problem som har identifierats kopplat till den digitala arbetsmiljön. Några av de problem som identifierats i kartläggningen är avsaknaden av överblick, ständiga avbrott, och fragmenterad information. Rapporten avslutas med en lista med rekommendationer på förbättringar.

Note: In Swedish.

Available as PDF (380 kB, no cover)

Download BibTeX entry.