Uppsala University Department of Information Technology

Technical Report 2016-002

Proceedings från 5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Stefan Pålsson and Björn Victor

February 2016

Abstract:

Den 5:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar genomfördes den 18-19 november 2015 vid Uppsala universitet, Uppsala. Arrangör för konferensen var den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Konferensen har sedan 2008 arrangerats vartannat år, och är en nationell konferens specifikt för Sveriges ingenjörsutbildningar.

Konferensens syfte är att utveckla ingenjörsutbildningarnas kvalitet genom att underlätta kommunikation och främja samarbete. Konferensen ska i första hand identifiera och diskutera aktuella och gemensamma frågor, det vill säga ge möjlighet till erfarenhetsutbyte kring utveckling av ingenjörsutbildning snarare än att vara en traditionellt vetenskaplig konferens för rapportering av forskning om ingenjörsutbildning.

Huvudansvaret för Utvecklingskonferensen ligger på de nationella organen RET/TUF-gruppen för civilingenjörsutbildning tillsammans med Samverkansgruppen för högskoleingenjörsutbildningar. De tidigare konferenserna har hållits vid KTH 2008, Lunds Tekniska högskola 2009, Linköpings universitet 2011 och Umeå universitet 2013. Nästa utvecklingskonferens är planerad till Chalmers tekniska högskola 2017.

Målgruppen för konferensen är lärare inom ingenjörsutbildningar, personer aktiva inom programledning för ingenjörsutbildning (exempelvis programansvariga, administratörer, studievägledare, studentrepresentanter), och pedagogiska ledare och utvecklare inom ingenjörsutbildning. Konferensens teman inkluderade bl.a. aktivt lärande, ingenjörsrollen och programutveckling.

Note: In Swedish.

Available as PDF (16.44 MB)

Download BibTeX entry.Uppsala Universitet