Technical Report 2021-004

IT-system i sjuksköterskors arbetsmiljö. Att tänka på vid upphandling och införande

Minna Salminen Karlsson

April 2021

Abstract:
Rapporten visar, utifrån en beskrivning av sjuksköterskors arbete, vilka aspekter behöver tas hänsyn till vid fortsatt digitalisering av slutenvård. Sjuksköterskornas arbetsmiljö står i fokus. Syftet är att öka förståelsen för sådana särskilda aspekter i sjuksköterskors arbete som har hög relevans för IT-införande. Utifrån denna förståelse pekar rapporten på sådant som bör skrivas in i kravspecifikationer och åtgärdas vid införande, för att IT-systemen i verkligheten skulle öka vårdens effektivitet, kvalitet och patientsäkerhet, utan att försämra sjuksköterskors fysiska och psykiska arbetsmiljö. Rapporten börjar med en generell beskrivning av arbetsmiljö för att fokusera på sjuksköterskors arbetsmiljö och ytterligare på sjuksköterskors användning av olika slags information. Grundläggande krav för välfungerade system räknas upp, liksom vanliga problem i de nuvarande systemen. Rapporten pekar på vissa arbetsuppgifter som svårligen kan digitaliseras. Kostnader som ett införande för med sig och som ofta är dolda berörs också.

Note: In Swedish.

Available as PDF (1.63 MB, no cover)

Download BibTeX entry.