Technical Report 2022-001

Sjuksköterskors upplevelse av att jobba med IT-system: sammanfattning

Diane Golay and Åsa Cajander

January 2022

Abstract:
Denna rapport sammanfattar resultaten från en kvalitativ studie om sjuksköterskors upplevelse av IT-system på jobbet. De känslor och uppfattningar som sjuksköterskor upplevde i samband med IT-användning på jobbet presenteras och implikationerna för design och implementering av IT-system och IT-stödda processer i sjukhusmiljö diskuteras.

Note: In Swedish.

Available as PDF (191 kB, no cover)

Download BibTeX entry.