Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Forskning

Computing Education Research (CER) addresses learning and teaching in the computing discipline. It is founded in an understanding of the discipline using theories and methods from education research and other relevant disciplines, such as psychology and sociology. Read more about our research in Computing Education.

Forskningsområden

https://www.it.uu.se/research/computersystems.png Computer systems are a combination of hardware and software. Today's computer systems range from tiny sensing devices to extremely powerful supercomputers. All these computer systems rely on an efficient interaction between the hardware and the software. Furthermore, the communication between different computer systems is key in our digital society.

https://www.it.uu.se/research/handshake-small.png
Computing Education Research addresses learning and teaching in the computing discipline. It is founded in an understanding of the discipline using theories and methods from education research and other relevant disciplines, such as psychology and sociology. Typical areas of study (related to the computing discipline) are learning and teaching core concepts and skills, curricula development, intercultural and interdisciplinary collaboration, identities and inclusion.

https://www.it.uu.se/research/control%20and%20dynamical%20systems.png
The world around us changes in time and space. This is why we say it is dynamic. We observe these changes, analyse them, predict them, try to align with them or adjust them to our benefit. Since the complexity of the physical universe is overwhelming, it has to be studied in manageable parts that are called systems.

https://www.it.uu.se/research/cybersecurity.png Cybersecurity deals with the protection of information systems, and the services and operations that they support, against unauthorised access and disruption. Cybersecurity is essential in a highly digitalised society to protect devices and engineered infrastructures, from individual computers to complex socio-technical systems. It is a multidisciplinary research area, including aspects of information technology, human factors, ethics, law, policy, and risk management in the context of adversaries.

https://www.it.uu.se/research/data-science/data_science_cover_small.jpg
Data Science is about extracting knowledge from digital data. Given the ubiquitous availability of digital data, Data Science has a wide range of applications, from supporting scientific discoveries in the life sciences to understanding the mechanisms through which disinformation spreads in social media.

https://www.it.uu.se/research/embedded-and-rt-systems-.png
An embedded system is a computer system — a combination of hardware and software — that has a single or multiple dedicated functions within a larger technical system such as a car, an aircraft or a pacemaker. Because an embedded system typically controls physical operations of the technical system, which must satisfy real-time constraints, it is often known as an embedded and real-time system.

https://www.it.uu.se/research/human-machine-interaction/hmismallpic.jpg
Human-machine interaction studies the interplay between people and machines (e.g., information technology, automation, robots and intelligent interfaces). From a global perspective, it aims to improve the relationship between people and technology and foster positive social change through technology.

https://www.it.uu.se/research/image-analysis/AffineSpots2_small.gif
Image Analysis is about developing computational methods for extracting meaningful information from images; mainly from digital images by means of digital image processing techniques, including e.g. convolutional neural networks.

https://www.it.uu.se/research/optimisation1.png Solving an optimisation problem is about finding solutions that satisfy constraints, and one is often interested in best solutions. A solution might be an allocation of resources (say a personnel roster, with work regulations and employee preferences as constraints), a packing (say of containers), a plan, a set of routes (say of vehicles in logistics, or of dataflows in a communication network), a schedule (say a school timetable), or energy usage (say for the charging of electric buses).

https://www.it.uu.se/research/Parallel-and-Distributed-Computing-small.png
Parallel and distributed computing is a foundational part of the toolbox for the computational scientist. Computational experiments and data processing often require large computing and storage facilities and there is a challenge in designing and implementing algorithms and software capable of efficiently leveraging high-performance computing and cloud computing systems

https://www.it.uu.se/research/programming-languages-and-systems/Programming-Languages-and-Systems.png
A programming language is what a programmer uses to specify what a program should do. The program code acts as instructions for the computer, meaning that efficient code better utilises the resources of the computer. But programs are often developed over time by more than one person, and being able to write reusable code that is understandable by another human can be as important as writing code that makes the program run fast.

https://www.it.uu.se/research/semantics-and-verification.png
Semantics concerns the exact meaning of programming languages and other formal notations such as design descriptions. Verification concerns demonstrating the absence of bugs in computer programs and the correctness of models of computer systems. Formal verification can -- in contrast to testing -- in principle guarantee the correct behaviour of a program.

https://www.it.uu.se/research/SE/SE_275-175px.jpg
Software engineering is concerned with all aspects of software production. Software engineering is about methods, models, processes, and tools for the development, operation, and maintenance of software systems.

https://www.it.uu.se/research/Ai-research1.png
Artificial Intelligence (AI) refers to systems that display intelligent behaviour by analysing their environment and taking actions to achieve specific goals.

https://www.it.uu.se/research/MHDRotor_B.png
In various disciplines such as biology, physics, medicine, economics, chemistry, and geology, simulation could be used to explore different processes. Simulating something means that instead of carrying out real-world experiments, the experiments take place virtually in a computer. Simulation is known as the third pillar of science (beside experiments and theory), and has revolutionised what you can study without expensive, bulky, and perhaps unethical experiments.


Forskarstudier

Intresserad av forskarstudier? Våra forskarstudenter får utbildning av högsta möjliga standard och vårt doktorandprogram är uppbyggt för att förbereda alla studenter för arbete vid de bästa universiteten, nationellt och internationellt, inom industrin, vid myndigheter samt inom samhället i stort.

Två forskarexamina kan tilldelas vid fakulteten för vetenskap och teknik: Filosofie doktor i vetenskap och licentiat. Forskarutbildningen är den högsta nivån i utbildningssystemet.

Alla våra doktorander är anställda vid institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet. Anställningen löper över fem år och omfattar forskning på 80% och institutionstjänstgöring (främst undervisning) på högst 20%.

Hitta ett doktorandprogram

Forskarprofiler

Nataša utvecklar algoritmer som gör det möjligt att effektivt och tillförlitligt, med hjälp av datorer, extrahera och tolka information från digitala bilder.

Institutionen för informationsteknologi bedriver forskning inom en oändlig mängd spännande frågor och områden som täcker ett brett spektrum av syften och metoder för att applicera datorer och dataanalys i olika vetenskapliga- och utbildningssammanhang . Våra forskare bedriver samtidigt enskilda förfrågningar och samarbetsprojekt med länkar till applikationer inom flera områden såsom teknik, biologi, medicin, ekonomi och psykologi.

Med dessa forskarprofiler bjuder vi in dig att lära känna några av de fantastiska individer bakom denna forskning.

IT@UU i pressen

Nedan presenteras de senaste artiklarna och pressklippen om forskningen vid institutionen för informationsteknologi.

2022-09-22
Teknikskiftet – när AI förändrar arbetslivet
Det pågår ett stort teknikskifte i arbetslivet. Hur påverkas arbetsmiljön när artificiell intelligens (AI) och robotik införs i stor skala? Och vad händer på arbetsmarknaden när vissa typer av kompetens inte efterfrågas längre? Vi frågade två forskare i IT och nationalekonomi.
Teknikskiftet – när AI förändrar arbetslivet

2022-06-07
Risk för hackattack mot kroppen när vi utrustas med ny teknik.
Kroppen kommmer att utvecklas med ett eget kommuniaktionsnät, det tror forskare i Uppsala som samtidigt jobbar för att nätet inte ska kunna hackas. Thiemo Voigt från IT-institutionen är delaktig i detta projekt.
Hela nyhetsartikeln finns tillgänglig via denna länk

2022-05-11
Nytt Beijerlaboratorium inom AI vid IT-institutionen.
Det är en donation från Kjell och Märta Beijers stiftelse som möjliggjort det första Beijerlaboratoriet vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Laboratoriet ska ledas av Beijerprofessorn i artificiell intelligens, som sedan 2020 är Thomas Schön.
Artikel med bild och kommentar från Beijerstiftelsen

2022-03-22
"Vad händer sen?" - Främja barns verbala kreativitet med hjälp av en robot.
Forskare från IT institutionen har nyligen publicerat en artikel om hur AI och robotar kan användas för att främja barns verbala kreativitet. Artikeln publicerades i ACM.
Följ länken för att se ett YouTube klipp om deras forskning och projekt (ENG)

research_boll_news.pngUppdaterad  2023-11-21 08:05:56 av Olcay Yalcin.